Noi informaţii despre emiterea şi comunicarea deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale datorate de către persoanele fizice

foto_bani_2

Specialiştii ANAF din cadrul structurilor de Asistenţă pentru Contribuabili de la nivelul DGRFP Iaşi oferă contribuabililor clarificări referitoare la definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017, a contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice pentru perioada 2016 – 2017 şi a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice pentru perioada 2014-2017

Astfel, prin OUG 89 / 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se aduc precizări în ceea ce priveşte emiterea şi comunicarea deciziilor de impunere pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017, a contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice pentru perioada 2016 – 2017 şi a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice pentru perioada 2014-2017, după data intrării în vigoare a actului normativ.

De asemenea, a fost stabilit  şi  un nou termen de plata a sumelor rezultate în urma definitivării acestora.

În cazul deciziilor de impunere anuală, emise şi comunicate de organul fiscal competent după data intrării în vigoare a OUG 89/2018, pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017, a contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice pentru perioada 2016 – 2017 şi a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice pentru perioada 2014-2017, termenul de plată pentru sumele stabilite prin aceste decizii, este data de 30 iunie 2019.

Pentru plata cu anticipaţie a sumelor reprezentând impozitul anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017, a contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice pentru perioada 2016 – 2017 şi a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice pentru perioada 2014-2017, se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, după cum urmează:

  • Pentru plata cu anticipaţie a impozitul anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 şi a contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice pentru perioada 2016 – 2017, se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume dacă sunt plătite integral până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv.
  • Pentru plata cu anticipaţie a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice pentru perioada 2014 – 2017, se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la data de 31 martie 2019, inclusiv.

Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată.