Noi incidente de integritate descoperite de ANI in institutiile din Moldova

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 18 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010. In regiunea Moldovei sunt vizate mai multe persoane:

Ioan Toma (fost primar al comunei Braesti din judetul Botosani):

La data de 19 martie 2019, în perioada exercitării mandatului de primar, TOMA IOAN a încheiat un Act adițional la Convenția civilă de prestări servicii încheiată la data de 02 decembrie 2015 între Primăria comunei Brăești (în calitate de angajator) și soția persoanei evaluate (în calitate de salariat), prin care se hotărăște de comun acord modificarea contractului individual de muncă prin modificarea salariului de bază lunar brut al acesteia, începând cu data de 01 aprilie 2019. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.   De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către TOMA IOAN a infracțiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28 iulie 2017), respectiv folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane (text în vigoare începând cu data de 28 iulie 2017), prevăzută de  art. 301 din Codul Penal, întrucât a semnat în calitate de primar, un număr de 7 acte juridice (2 convenții civile și 5 acte adiționale) care au creat un avantaj patrimonial pentru soția acestuia.

Buzdugan Dumitru Florin (fost consilier local al orasului Buhusi, judetul Bacau):

În perioada exercitării mandatului de consilier local, BUZDUGAN DUMITRU FLORIN a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 29 ianuarie 2020 prin care s-a aprobat prelungirea contractului de închiriere încheiat la data de 16 mai 2007 între C.L. Buhuși (în calitate de proprietar) și societatea în cadrul căreia BUZDUGAN DUMITRU FLORIN deține funcția de administrator și calitatea de asociat (în calitate de chiriaș), contract prelungit în data de 04 februarie 2020, prin act adițional semnat de către persoana evaluată.   Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din O.U.G 57/2019.

Neacsu Gheorghe Lucian (consilier local comuna Muntenii de Sus, judetul Vaslui):

În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020 a participat la deliberarea Hotărârii C.L. din data de 27 iunie 2019 privind alocarea sumelor nerambursabile de la bugetul local al comunei Muntenii de Sus pentru proiectele câștigătoare în domeniul activității nonprofit de interes local prin care se aprobă alocarea sumei de 45.000 lei unui club sportiv, deși anticipa crearea unui avantaj prin adoptarea acesteia, având o relație de angajament din data de 25 august 2007.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și prevederile  art. 75, alin. (1), lit. b) și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (act normativ în vigoare până la data de 04 iulie 2019).

Vasilica Gheorghita Liviu (fost secretar al comunei Siretel, judetul Iasi):

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 aprilie 2019 – 18 martie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică de secretar al comunei Șirețel și funcția de casier în cadrul aceleiași instituții publice, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Laura Acatrinei (Inspector în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Botoșani):

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 iulie 2020 – 11 august 2021, întrucât a deținut simultan cu funcția de inspector la Compartimentul Control unități și servicii de sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Botoșani și funcția de medic primar epidemiolog în cadrul Spitalului Municipal Dorohoi, jud. Botoșani, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Filimon Iosif Ciprian (Funcționar public în cadrul Primăriei Com. Tupilați, Jud. Neamț):

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 octombrie – 02 decembrie 2020,   întrucât a deținut simultan cu exercitarea funcției publice de execuție de consilier în cadrul Primăriei comunei Tupilați și funcția de consilier local în cadrul C.L. al comunei Războieni, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003. 

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!