Niciun elev din Iași nu a obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022

Ministerul Educației a publicat astăzi pe site-ul dedicat (http://bacalaureat.edu.ro/), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea august-septembrie 2022.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

La nivelul județului Iași, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 29,7%. Pentru promoția curentă, rata de promovare este 30,7%, iar pentru promoțiile anterioare –27,50%.

Au promovat 265 de candidați, dintr-un total de 1086 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 188 de candidați provin din promoția curentă, iar 77 de candidați din promoțiile anterioare.

Niciun candidat nu a obținut media 10. Un candidat a obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării – geografie.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 3 septembrie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.