Nereguli gasite de Curtea de Conturi la CJAS Iasi, in primul an de pandemie

cjas-iasi

In urma misiunilor de audit din primul an de pandemie, Curtea de Conturi a mentionat intr-un raport aferent anului 2020 mai multe nereguli descoperite la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi. Unele dintre ele sunt similare si altor Case Judetene din tara, dar unele deficiente au fost descoperite doar la institutia ieseana.

Datorii în sumă de 32.915 mii lei, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate pe teritoriul
altor state persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România nu au fost
înregistrate în evidența contabilă (CJAS: Arad, Cluj, Iași şi Mureș);

Sume menținute, în mod eronat, în contul „Operațiuni în curs de clarificare”, reprezentând cereri de restituire privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate depuse de angajatori, verificate și validate de CJAS, respectiv suma de 379 mii lei, la CJAS Călărași, și suma de 6.147 mii lei, la CJAS Iași;

Evidențierea eronată a sumei de 154 mii lei în situațiile financiare reprezentând valoarea cererilor de
restituire depuse de către angajatori pentru concedii și indemnizații suportate din bugetul FNUASS, a
cererilor validate și neplătite, precum și a cererilor aflate în curs de verificare (CJAS Iași);

Decontarea sumei de 2.156 mii lei, în mod nelegal, către unitățile angajatoare, reprezentând stimulentul
de risc în cuantum de 2.500 lei brut/lună/persoană (CJAS: Arad, Mureș, Ilfov, Iași şi Bihor);

Validarea și decontarea sumei de 1.079 mii lei, în mod nelegal, reprezentând prescripții medicale, în regim
de compensare de 20%, 50%, 90% și 100% din prețul de referință al medicamentelor, către persoane
înscrise în programul informatic SIUI la categoria de asigurați „beneficiari de ajutor social”, veterani,
șomeri, persoane cu handicap, fără ca aceste persoane să îndeplinească condițiile legale pentru a fi înregistrate la categoriile de asigurați de mai sus, la data emiterii prescripțiilor medicale (CJAS: Arad, Bihor,
Botoșani, București, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Harghita, Tulcea, Iași, Sibiu şi Sălaj);

Validarea și decontarea sumei de 157 mii lei, în mod nelegal, reprezentând servicii medicale raportate de
alți furnizori de servicii medicale, pentru persoane (pacienți) care figurau internate în spital, în regim de
spitalizare continuă, la data prestării acestor servicii (CJAS: Arad, Bihor, București, Călărași, Cluj, Dolj,
Harghita, Neamț, Iași şi Sălaj)

Validarea și decontarea sumei de 298 mii lei, în mod nelegal, reprezentând servicii medicale, medicamente
și dispozitive medicale pentru persoane care figurau decedate la data prestării acestor servicii, a eliberării
medicamentelor sau a prescrierii rețetelor (CJAS: București, Bihor, Călărași, Caraș-Severin, Harghita,
Sibiu, Iași, Sălaj şi Mureș);

Validarea și decontarea sumei de 198 mii lei, în mod nelegal, reprezentând prescripții medicale emise de
către medici de familie cu altă specialitate decât cea prevăzută în protocoalele terapeutice (CJAS: Cluj,
Bihor, Neamț şi Iași);

Validarea și decontarea sumei de 26 mii lei, în mod nelegal, reprezentând prescripții de medicamente
compensate care au fost eliberate pentru categoria de asigurați „PLDIR” (plăți directe) pe numele unor
persoane fizice care nu dețineau legal această calitate (CJAS: Sibiu şi Iași);

Validarea și decontarea dublă a unor servicii de asistență primară (CJAS Iași);

Raportarea și facturarea eronată a serviciilor acordate de furnizorii de asistență medicală pentru pacienții
asigurați în baza formularelor europene eliberate de către statele membre ale UE/SEE/Confederația
Elvețiană (CJAS Iași);

Identificarea unor deficiențe privind modul de urmărire a încasării unor creanțe bugetare în sumă de 35
mii lei (CJAS Iași);