Neamt | Contractul pentru protecția împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț, in pericol de reziliere

Saptamana trecuta s-a încheiat perioada de percepere a penalităților de întârziere, de către Consiliul Județean Neamț, pentru neîndeplinirea culpabilă de către Asocierea S.C. Lemar Industries S.R.L. & S.C. Topoprest S.R.L., a obligaţiilor asumate prin Contractul de servicii semnat in noiembrie, anul trecut, având ca obiect elaborarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic și serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru proiectul „Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț”.

„Se dovedește că este o totală lipsă de respect conduita amenințătoare și nefirească a prestatorului, care demonstrează în continuare că este lipsit de profesionalism şi promptitudine, atribute care se cuvin angajamentului asumat prin contract. Este regretabil că după o corespondență consistentă între prestator și instituția noastră, de ordinul a sute de adrese și numeroase ședințe cu acesta la sediul Consiliului Județean, nu am putut avea o colaborare eficientă, care să ne permită să primim, în termenul prevăzut de contract, documentația de proiectare întocmită conform legii, verificată tehnic, împreună cu toate avizele, acordurile, Autorizaţia de construire și Autorizația de desființare necesare, așa cum prestatorul s-a angajat. Luna trecută, la cererea asocierii, instituția noastră a acordat o prelungire de încă 20 de zile, exact cum aceasta ne-a solicitat, în continuarea termenului de 10 luni prevăzut în contract, astfel ca documentațiile să fie predate Consiliului Județean pe data de 17.10.2023”, a transmis Consiliul Judetean Neamt.

În ciuda noului termen acordat, prestatorul nu și-a onorat obligațiile contractuale, depunând la registratura, în data de 18.10.2023 o documentație incompletă, care nu respectă conținutul cadru prevăzut de lege, din care lipsesc semnăturile proiectanților (inclusiv cea a expertului tehnic atestat de Ministerul Culturii, a șefului de proiect complex, a expertului specialist în structuri istorice), memoriul general al Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC), informațiile privind amplasamentul, topografia acestuia, clima şi fenomenele naturale specifice, geologia şi seismicitatea, categoria de importanţă a obiectivului, amenajări exterioare şi sistematizare verticală, lipsește viza OCPI pe planurile de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, lipsesc planurile de cofraj, lipsesc detaliile privind amenajările exterioare şi sistematizarea verticală, memoriul general și memoriul de arhitectură ale proiectului tehnic (PTh), breviarele de calcul, caietele de sarcini, listele cu cantități de lucrări, graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6), detaliile de execuție, precum și multe altele.

Cel mai important, lipseau devizul general, studiul geotehnic, expertiza tehnică, studiul istoric de fundamentare, proiectul de organizare a execuției lucrărilor (POE), autorizația de construire, autorizația de desființare, avizul Ministerului Culturii la faza proiect tehnic (PTh) și referatele de verificare a proiectului, întocmite de verificatori de proiecte atestaţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *