Neamț | Beneficiarii de ajutor social au fost scoși la deszăpezire

deszapezire

Pe lângă echipele Publiserv care lucrează pentru curățarea trotuarelor, treptelor, trecerilor pentru pietoni și a stațiilor de transport public, începând de astăzi 16 beneficiari de venit minim garantat au fost scoși în teren pentru activități de deszăpezire.

Aceștia au fost repartizați pe Bd. Traian, Str. Orhei, zona Spitalului Județean și Str. Ștefan cel Mare.

La nivelul municipiului Piatra-Neamț beneficiază în prezent de ajutor social un total de 180 familii, între acestea fiind înregistrate 70 persoane apte de muncă. Acestea au obligația de a efectua lunar activități de interes local, în beneficiul comunității la societățile primăriei, conform planificărilor și necesităților, sub monitorizare strictă. Sunt scutite de la această obligație persoanele care au minori în întreține, pensionarii și persoanele aflate în incapacitate de muncă din motive medicale.

Până la sfârșitul lunii decembrie 55 de persoane beneficiare de venit minim garantat își vor efectua orele de muncă în activități specifice Societății Publiserv.

Persoanelor care nu îndeplinesc această obligație li se suspendă ajutorul social până la efectuarea orelor de muncă ce le revin.