„Moldova Vrea Autostrada” propune o solutie alternativa pentru eliminarea traficului din zona de sud a Iasului

Potrivit Asociatiei Moldova vrea Autostrada, traficul greu ce tranzitează aglomerația Iași se desfășoară pe actuala trama stradală existentă, subdimensionată și aflată în conflict funcțional total şi în contradicție cu principiile europeane durabile de ocolire a zonelor urbane locuite.

Traficul greu în aglomerația urbană Iași se desfășoară prin DJ 248 (Iași – Vaslui), DN 28D (V.O. Iași – Vest cu descărcare în țesutconstruit), DN 24 (Iași – Vaslui) și DN 28 (Iași – Roman).

Toate cele 4 drumuri traversează aglomerația urbană Iași!

Acest aspect determină ambuteiaje și poluare excesivă în trafic, conflict de funcțiuni şi riscuri permanente atât pentru participanții la trafic cât și pentru locuitorii riverani infrastructurii respective! Acest aspect contribuie semnificativ la impactul asupra mediului şi asupra calității aerului respirat de către locuitorii Municipiului Iași, oraș situat pe primul loc în România și în topul celor mai poluate orașe din Uniunea Europeană.

1. Relația Vaslui-Iași via DJ 248 + V.O. Iași (DN 28D)

Capacitatea portantă a actualului DJ 248 nu permite preluarea traficului greu la un nivel considerabil (platformă carosabilă redusă, traversare localități şi suprapunere cu fondul construit, viteză medie redusă), astfel că traficul principal de mărfuri se desfășoară preponderent pe relația pe care se asigură (teoretic) tonajul majoritar, respectiv via DN 24.

DJ 248 este folosit de transportatori pentru a evita eventualele controale cu privire la depășirea tonajului, controale care sunt destul de frecvente pe Vaslui-Iași via DN 24.

Relația Vaslui-Iași prin localitatea Grajduri şi via DN 28D (centura care traversează satele Lunca Cetățuii şi Uricani) este una total lipsită de eficiență din cauza conflictelor de trafic cu zona periurbană Iași ce determinăviteze medii de deplasare destul de reduse.

Relația Vaslui-Iași via DJ 248 şi Varianta Ocolitoare IașiVest (DN 28D) este de asemenea ineficientă/cvasi-inutilă pentru că NU reușește să preia traficul greu din Municipiul Iași. Traficul greu dinspre vama Albita şi municipiul Huși nu este „atras” de aceasta relație, pe cale de consecință acesta fiind nevoit să tranziteze doar prin Municipiul Iași.

De asemenea, tranzitul dinspre Vestul Iașului spre Sud şi Est este aproape inexistent pe această centură.

2. Relația Vaslui-Iași via DN 24

Actualul DN 24 reprezintă principala arteră a traficului (greu) dinspre Vaslui.

Conform celor mai recente măsurători (Recensământul Circulației Rutiere elaborat de CESTRIN în 2022), în perioada 2015-2022, traficul de mărfuri total la nivel de D.N. 24 a crescut  cu 47%. Expansiunea teritorială a municipiului Iași înspre satul Bucium (devenit în timp cartier al orașului) de-a lungul principalului drum național a condus către una dintre cele mai „ancestrale” zone cu ambuteiaje și blocaje din municipiul Iași. Dezvoltarea imobiliară (haotică) din zona a condus către creșterea mobilității urbane și la un grav conflict de trafic: suprapunere trafic greu într-o zonă rezidențială formată din locuințe individuale și colective, cu transport public, viitoare piste de biciclete etc.

3. Relația vama Albița-Iași via DN 28.

Traficul greu crescut dinspre cea mai mare vamă din estul României către vestul României trece inevitabil prin municipiul Iași, adăugând suplimentar (alte) mașini grele şitransporturi agabaritice la o tramă stradală urbană deja subdimensionată și aglomerată de traficul și mobilitatea locală. Conform aceluiași recensământ anterior menționat, traficul de mărfuri pe relația Roman-Iași-Albița a crescut în ultimii 7 ani de zile (2015-2022) cu peste 44%.

Date fiind explicațiile cu privire la cele 3 relații, considerăm că este nevoie de un “adevărat” drum ocolitor care să fie accesibil pentru traficul greu dinspre Vaslui şi Albita.

Pe cale de consecință, considerăm oportună Varianta Ocolitoare Iași-Est, varianta de drum nou creat pe relația Sud, Sud-Est care ocolește aglomerația urbană Iași.

Propunerea pe care o promovăm elimină traficul greu de pe Șoseaua Bucium, Bulevardul Poitiers şi Calea Chișinăului printr-o relație nouă, la profil de minim drum Transregio (drum național cu intersecții denivelate şi noduri corespunzătoare, bandă separată pentru vehicule lente, ocolire țesut construit etc.).

Astfel, împreună cu Centura Iași-Nord, adică Autostrada A8, se va reuși eliminarea completă a traficului greu din Municipiul Iași, nemaifiind nevoie de alte variante de ocolire sau de închiderea unui inel în jurul Iașului. Orașe mari europene precum Munchen, Bologna, Bruxelles, Viena, etc, nu au inel complet în jurul lor, neavând nevoie de această soluţie costisitoare, acesta fiind şi cazul Iașului.

 1. Avantajele VO Iași-Est:

[1]eliminarea totală a traficului greu care pătrunde în Municipiul Iași dinspre Sud (via Bucium) și Est (via Tomești);

[2]reducerea poluării în zona Pădurii Bârnova şi a municipiului Iași din zona sudică, estică şi chiar centrală prin redistribuirea circulației şi a fluxurilor auto;

[3]economie de carburant prin practicarea unei viteze medii crescute de deplasare, predictibile și confortabile pentru participanții la trafic ca urmare a traseului extraurban al VO Iași-Est;

[4] reducerea uzurii sistemelor de frânare prin evitarea urcării/coborârii Dealului Bucium şi evitarea accidentelor rutiere frecvente şi semnificativecu victime din această cauză (ex. accidentul cumplit din septembrie 2020 în care a fost ucisă o fetiţă de 3 ani şi șoferul TIR-ului); 

[5]traseul VO Iași Est ocolește localitățile Poieni, Schitu Duca, Stânca, Osoi, Chicerea, Tomești ş.a.m.d.;

[6]traseul VO Iași Est nu se suprapune peste ariile protejate Natura 2000, cu alte cuvinte Acordul de Mediu pentru acest obiectiv de infrastructură rutieră poate fi obținut ușor,procedural, nefiind necesară SEA (Studiu de Evaluare Adecvată) şi nu intră în conflict cu prevederile OUG 57/2007;

[7]pentru materializarea VO Iași Est nu este nevoie de defrișări;

[8]VO Iași Est nu se suprapune cu imobile ce dețin construcții, prin urmare se reduce impactul asupra exproprierilor și demolărilor;

[9]conectivitate directă cu Centura Iași-Nord la profil de autostradă – partea a Autostrăzii A8!

[10]VO Iași Est, strategic,  face parte din drumul Transregio Vaslui-Iași-A8 care este proiectul de drum Transregio din Planul Investițional 2021-2030 cu cea mai mare populație deservită din bazinul de captare, respectiv peste 600.000 locuitori.

 1. Provocări administrative şi juridice:

a)    suprapunerile cu terenuri cu amenajări de îmbunătățiri funciare din lunca Prutului;

b)    suprapunerile cu investițiile economice de pe UAT-urile tranzitate;

c)    suprapunerile cu propunerile din P.U.G.-uri (Plan Urbanistic General);

Din analiza constrângerilor rezultate, VO Iași Est poate suferi modificări locale ale traseului, însă ideea generală este de a OCOLI localitățile pentru ca VO Iași Est să poată fi finanțată din fonduri europene!

Autoritățile locale se pot uni în cadrul unui A.D.I. (Asociație de Dezvoltare Intercomunală), fiind beneficiari direcți ai acestui proiect!

 1. Provocări tehnice

[1]un tunel/debleu pe 1.5-1.8 km de la intersecția DN 24 (localitatea Poiana) spre DN 28;

[2]  studierea geotehnică corespunzătoare a zonei cu densitate crescută a fragmentării reliefului dinspre DN 24 spre DN 28. Riscul activării unor procese geomorfologice actuale trebuie cuantificat și bugetat corespunzător. Sunt necesare soluții tehnice adecvate.

 1. Lucrări de drum și de artă pentru varianta propusă:

[1]34 km de drum național din care 29 km de drum național nou;

[2]+ 3,6 km bretea VO–la limita amplasamentului Aeroportului, care coincide cu limita teritorială UAT Iași;

[3]bretele rutiere nod Autostrada A8 (pe sub viaductul de la Km. 82);

[4]5 noduri rutiere/giratorii pe drumurile naționale și județene/comunale de pe traseu;

[5]reabilitarea a 5 km de drum național;

[6]2 debleu/tuneluri (1 tunel/debleu de 1,5 km);

[7]5 viaducte: 1 peste magistrala de cale ferată CF 606 și DJ 249A, DC 20, 1 nod VO-bretea Aeroport și 2 pe această bretea;

[8]pod peste Jijia Veche;

[9]pod peste Jijia/Bahlui;

[10] 3 podețe.

La un cost estimativ de 3 milioane de euro per km rezultă o sumă totală estimată de 112,8 milioane euro – (Calcul: 3 x (34+3,6) km = 112,8) fără a lua în considerare:

[1]lucrările de artă (debleu/tunel, poduri, viaducte, bretele);

[2]exproprierile;

[3]eventuale relocări de utilități.

Spre comparație, cele 2 profiluri longitudinale pe actualul relief:

1) DN 24 via Șoseaua Bucium (fig. 1)

Panta medie: 2,6 %

Diferența de nivel pozitivă (rampa) : + 312 m

Diferența de nivel negativă (panta) : – 452 m

2) via VO Iași-Est (fig. 2)

Panta medie: 1,9 %

Diferența de nivel pozitivă (rampa) : + 289 m

Diferența de nivel negativă (panta) : – 433 m

Chiar şi cu aceste provocări tehnice, administrative şi juridice, oportunitatea construirii unei adevărate variante ocolitoare primează! VIAȚA primează!Scenariul actual (Scenariul Fără Proiect) conduce la menținerea traficului greu în zona Bucium (și Tomești), la agravarea situației de fapt prin accidente grave, inclusiv mortale precum cele din ultimii ani!

În concluzie, fără eliminarea traficului greu din municipiul Iași de pe şos. Bucium nu se poate discuta de o eventuală reprofilare a drumului național. Odată rezolvată problema traficului greu în sensul devierii acestuia prin VO Est, şos. Bucium cu o parte carosabilă de 14-18 m lățime poate fi modernizatăşi reprofilată la un trafic și o mobilitate pe o infrastructură urbană degrevată de transporturi agabaritice, poluante şi greoaie!

Având în vedere că DN 24 este în administrarea Primăriei Iași şi ulterior având eliminat traficul greu, considerăm că se pot aplica şi conceptele de mobilitate urbană (transformarea DN 24 în bulevard urban, creare de infrastructură de transport alternativ/benzi unice pentru transportul public în comun, îndesire treceri de pietoni etc.).

Având în vedere că în anul 2021 s-a reactivat proiectarea autostrăzii A8, sectorul Ungheni-Iași-Tg. Neamț și s-a semnat contractul de „Completare/Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate, și elaborare P.A.C., P.A.D. și P.T.E. pentru obiectivul “Autostrada Târgu-Neamţ – Iași – Ungheni”, proiectul Variantei Ocolitoare Iași Est necesită o finisare și o actualizare a traseului pentru a deservi mai bine următoarele obiective:

 1. conectarea VO Iași Est la traseul final al autostrăzii A8, sectorul Ungheni-Iași-Tg. Neamț;
 2. accesibilitate către Aeroportul Internațional Iași;
 3. accesibilitate către viitorul Spital Regional de Urgențe Iași;
 4. corelarea cu politica investițională a autorităților locale și județene;
 5. o mai bună deservire și inserare a traseului în zone cu densități umane viitoare;
 6. corelare cu proiectul intermodal de la Cristești.
 • De precizat faptul că Asociația „Moldova Vrea Autostradă”(MVA) nu dorește să se substituie proiectanților acestor obiective, ci doar să fie proactivă și să susțină cu propuneri constructive și fundamentate tehnic, dat fiind gradul ridicat de implicare al asociaţiei şi familiarizarea cu realitățile teritoriale localeși nevoile urgente ale Iașului.
 • Propunerea MVA nu se suprapune peste niciunul din proiectele de drumuri noi din zona Aeroportului și Spitalului Regional de Urgențe propuse de Consiliul JudețeanIași, Primăria Iași și DRDP Iași, ci le continuă și vine în completarea acestora.

Având în vedere că, din perspectiva Ministerului Transporturilor, drumurile de legătură către Aeroportul Iași și Spitalul Regional de Urgențe Iași nu pot întruni criteriile de rentabilitate economică pentru a putea fi finanțate prin obiectivul de investiții Autostrada A8, (fapt semnalat în ultimii ani atât de JASPERS cât și de voci din societatea civilă), propunem ca aceste legături să fie rezolvate (înglobate) prin intermediul VO Iași Est, (aflată de asemenea în stadiul de Studiul de Prefezabilitate conf. contractului din 2022 – Elaborare Studiu de Prefezabilitate şi Studiu de Fezabilitate pentru „Varianta Ocolitoare Iași Est”), prin mutarea nodului VO cu A8 de la Golăiești la viaductul de la Km 83 al autostrăzii. Facem apel la CNAIR să ia în considerare și să transmită această propunere proiectanților Autostrăzii A8, respectiv VO Iași Est, spre a fi studiată în cadrul acestor 2 proiecte vitale Iașului ca Pol de dezvoltare”, a transmis Asociatia Moldova Vrea Autostrada.

Avantajele sunt evidente, respectiv :

-optimizează conexiunile rutiere propuse de către proiectantul Consitrans al autostrăzii A8, Secțiunea Tg. Neamț-Iași-Ungheni, și le integrează în VO Iași Est aflată în stadiul de proiectare;

– asigură activarea, integrarea și traversarea Parcului Industrial Holboca și Centrului Intermodal Cristești, infrastructură comercială de legătură cu R. Moldova și Ucraina, (proiecte foarte necesare Iașului și zonei de Est a Moldovei, aflate de mulți ani în planurile și viziunea de dezvoltarea societății civile şi autorităților locale);
-realizează legătura directă a acestora cu Aeroportul (civil și Zona Cargo);
– se evită terenurile cu mari probleme de stabilitatea versanțilordin zona Rediu Aldei;
– se evită intersectarea cu zonele de case și se evită demolările;
– folosește la maximum diferențele de nivel al reliefului pentru noduri şi intersecții;
– de asemenea, nodul de intersecție al VO cu A8, care este gândit în zona viaductului de la Km. 83 al autostrăzii se poate proiecta în acest stadiu (inclusiv studiile geotehnice) de către proiectantul autostrăzii:Considerăm ca acest viaduct asigură deja subtraversarea bretelelor VO Iasi Est. deci reduce considerabil și optimizează prețul acesteia;

– realizează conexiunile directe a Autostrăzii A8 cu Aeroportul Internațional Iași și cu Spitalul Regional de Urgență Iași.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *