Modificari in sistemul medical, o trimitere va fi valabila 3 luni

foto_spital

In sistemul medical de la noi au avut loc mai multe modificari.  Trimiterile, de exemplu, vor fi valabile si 90 de zile, in loc de 30 iar  numarul maxim al zilelor de ingrijiri la domiciliu s-a dublat.

Radu Tibichi, presedinte CAS Iasi: „La asistenta medicala primara creste semnificativ valoarea punctului insemnand o crestere a veniturilor medicilor de familie cu aproximativ 34%. De asemenea se introduce un serviciu nou reprezentand eliberarea unui document de atestare a graviditatii pentru femeile insarcinate in vederea beneficierii de pachetul de baza”.

Si in asistenta clinica de specialitate in ambulatoriu au intervenit modificari importante.

Radu Tibichi, presedinte CAS Iasi: „La asistenta clinica de specialitate in ambulatoriu, numarul de puncte, respectiv serviciile medicale conexe actului medical raportate de medic creste de la 180 la 360, ceea ce ineamna o activitate crescuta a serviciilor conexe, principalii beneficiari fiind copiii cu autism”.

In domeniul paraclinic, se revine la regularizarea trimestriala, iar la spitale s-a extins pachetul de servicii in regim de spitalizare de zi.

Radu Tibichi, presedinte CAS Iasi: „Tariful pe caz ponderat la Spitalul de Copii a fost majorat cu un procent de 15%, ceea ce ineamna pentru Spitalul de Copii o gura de oxigen. De asemenea, o importanta modificare are loc si la ingrijirile medicale la domiciuliu unde perioada de 90 de zile creste la 180 in ultimele 12 luni. Practic se dubleaza pachetul de servicii pentru serviciile la domiciliu  insemnand inclusiv ingrijiri paliative”.

In aceasta luna, la nivelul tuturor caselor judetene de asigurari de sanatate este in desfaaurare o sesiune noua de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.