Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară

278174364_344416831053360_9197204646521347721_n

Consiliul Județean a introdus pe platforma My Smis cererea de finanțare pentru ,,Sprijin în pregătirea aplicației și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași, în vederea tranziției spre economia circulară”, Componentă 1 – Apel: POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România.

Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea aplicației de finanțare pentru proiectul “Modernizare S.M.I.D. în județul Iași în vederea tranziției spre economia circulară ”, inclusiv studii și documentații tehnico-economice aferente investițiilor propuse.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Iasi

– Elaborarea Studiului privind potențialul de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului Iasi și a Studiului privind determinarea compoziției deșeurilor menajere similare și din piețe la nivelul județului Iasi

– Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a documentelor suport pentru SF

– Asigurarea sprijinului pentru elaborarea Cererii de Finanțare și a tuturor documentelor suport necesare în vederea accesării de fonduri europene

– Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări și furnizare din cadrul proiectului și sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a licitațiilorValoarea totală a cererii este de 3,662,905.00 lei.Documentația rezultată în urma implementării proiectului propus va fi depusă de Consiliul Județean Iași, în numele ADIS Iași, în vederea obținerii finanțării proiectului investițional.