Ministerul energie va acorda 1.090 milioane euro pentru Complexul Energetic Oltenia

complex-1

Astăzi a fost aprobată Ordonanța de Urgență  privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Olteni”- S.A. Astfel, Ministerul enrgie va acorda granturi în valoare de totală de 848,6 milioane euro.

„Aprobarea Ordonanței de Urgență reprezintă pasul următor necesar după ce Comisia Europeană a autorizat, în luna ianuarie 2022, ajutorul de stat de restructurare în favoarea Societății „Complexul Energetic Oltenia ”SA.

Ministerul Energiei va acorda Complexului Energetic Oltenia granturi reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 848,6  milioane euro, ca parte a ajutorului de restructurare  sub formă de grant autorizat în valoare totală de 1.090 milioane euro, pentru  implementarea Planului de restructurare, până în anul 2025, în scopul finanțării  cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2021-2025.

Ajutorul de stat sub formă de granturi pentru finanțarea achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, se va acorda anual, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei”, au transmis reprezentanți Guvernului.

Totodată, s-a aprobat participarea statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia prin aport în numerar, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro. 

La data de 24 iunie 2021, România a prezentat Comisiei un Plan de restructurare revizuit, pentru perioada 2021-2026, care se bazează pe planul de decarbonizare, pentru asigurarea unei tranziții sustenabile către o producție de energie electrică cu emisii reduse de carbon prin înlocuirea producției de energie electrică pe bază de lignit cu energie electrică produsă din gaze naturale și din surse regenerabile.