Masuri pentru combaterea violentei domestice. Politistii pot emite ordin de protectie provizoriu

La data de 28.12.2018,  fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul Comun al Ministrului Afacerilor Interne şi Ministrului Muncii Și Justiției Sociale privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști, reglementând metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului.

Astfel, ordinul de protecţie provizoriu se poate emite de către poliţist, în situaţia în care viaţa, integritatea fizică ori libertatea persoanelor este pusă în pericol de către un membru de familie. Acesta este valabil 5 zile, timp în care victima poate să ceară instanţă un ordin pentru o protecţie pe perioadă mai lungă.

Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe măsuri de protecţie, precum evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate, obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate; obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.

Dacă prin ordinul provizoriu de protecţie s-a luat măsura evacuării temporare a agresorului, iar acesta nu are asigurată cazarea din altă sursă, i se va asigura de îndată informarea şi orientarea, la cererea sa, către centrele rezidenţiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autorităţile administraţiei publice locale, sau orice alt loc adecvat. În situaţia în care agresorul solicită cazarea într-un centru rezidenţial din categoria celor menţionate mai sus, acesta va fi orientat şi condus de îndată către centrele rezidenţiale gestionate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, către alte centre sociale de către echipa mobilă.

Pentru verificarea sesizărilor privind violenţa domestică şi în scopul obţinerii de probe cu privire la aspectele ce fac obiectul sesizării, poliţiştii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă sesizarea indică în mod expres că actele de violenţă domestică au loc sau au avut loc în spaţiile respective.

Poliţiştii pot folosi forţa şi mijloacele din dotare, în mod adecvat şi proporţional, pentru a pătrunde în spaţiile menţionate. Acţiunile poliţiştilor în spaţiile menţionate inclusiv cele de pătrundere, pot fi înregistrate cu mijloacele audiovideo sau foto din dotare, fără consimţământul persoanelor, înregistrările sau fotografiile constituind probe. Poliţiştii vor deţine asupra lor un formular de evaluare a riscurilor pe baza căruia pot să aplice un ordin de protecţie provizoriu (valabil 5 zile) .

Formularul conține mai multe întrebări printre care: Agresorul/Agresoarea a încercat vreodată să vă ucidă?; Agresorul/Agresoarea a folosit vreodată arme sau obiecte care să vă  rănească ?, iar clasificarea riscului asupra victimei are două variante, respectiv există risc iminent sau nu există risc iminent.

Ordinul de protecţie nu va fi emis doar în situaţia în care victima se opune în mod expres. Opoziţia trebuie să fie explicită şi neechivocă şi se materializează prin semnătura victimei pe formularul de evaluare a riscului, după ce aceasta a fost informată în prealabil despre riscurile la care se expune.

Intervenţia de urgenţă se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale prin intermediul unei echipe mobile formate din reprezentanţi ai Serviciului Public de Asistenţă Socială.

Echipa mobilă are rol de verificare a semnalărilor, de evaluare iniţială şi de realizare a demersurilor necesare pentru depăşirea riscului imediat, constând în: transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale, sesizarea organelor de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, orientarea către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, la Serviciului Public de Asistenţă Socială, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi agresori.