Măriri salariale pentru angajații penitenciarelor, din 2022

politia penitenciara

Guvernul României a adoptat un proiect de ordonanță de urgență, care prevede ca salariile personalului din sistemul administraţiei penitenciare se vă mări, începând cu luna ianuarie 2022.

„Având în vedere necesitatea asigurării egalităţii de tratament salarial a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu personalul având un statut similar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi necesitatea eliminării cât mai rapide a diferenţelor în ceea ce priveşte salarizarea care pot conduce la contestaţii şi acţiuni în justiţie şi la o stare de nemulţumire generalizată în rândul personalului din sistemul penitenciar, cu efecte negative asupra întregului sistem afectat deja de plecări masive de personal şi de numărul mare de ore suplimentare pe care personalul este nevoit să le presteze;

Având în vedere perioada scurtă rămasă până la intrarea în vigoare în integralitate a Legii-cadru nr. 153/2017, fiind necesară o intervenţie legislativă cât mai rapidă în sensul eliminării tuturor diferenţelor de salarizare, astfel încât aplicarea efectivă a acesteia să nu ducă la noi inechităţi salariale, la noi contestaţii şi litigii;

Ținând cont că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă menţinerea diferenţelor salariale în cadrul aceloraşi categorii profesionale şi amplificarea stării conflictuale între administraţie şi salariaţii din sistem;

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, eliminarea discriminării salariale fiind o chestiune care trebuie soluţionată de urgenţă şi cu precădere.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic – Prin derogare de la art. I alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din sistemul administrației penitenciare se recalculează majorările salariale determinate ca diferenţă între cuantumurile
salariilor de funcţie/salariilor de bază aflate în plată şi nivelul salariilor de funcţie/salariilor de bază prevăzute de lege pentru anul 2022, având în vedere majorarea pentru titlul de specialist de clasă/domeniu funcţional” , se arată în documentul transmis de Guvern.