Maricel Popa despre Spitalul Sf. Maria: „Unii dintre consilierii județeni fie nu citesc în întregime răspunsurile pe care le primesc, fie nu le înțeleg!”

foto_Maricel_Popa

Gâlceavă multă, proiecte puține

Având în vedere informațiile apărute în mass media cu privire la prelungirea cu 15 luni a termenului de implementare a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Maria Iaşi”, precum și afirmațiile unor consilieri județeni conform cărora ”documentaţiile de atribuire a unor servicii au fost pline de erori”, reprezentanții Consiliului Județean fac următoarele precizări.

În vederea desfășurării proiectului ”Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii <<Sfânta Maria>> Iași”,  Consiliul Județean a respectat pașii legali în ceea ce privește derularea procedurilor de achiziție și s-a conformat întocmai cerințelor impuse de Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP).

Până acum, s-au derulat proceduri de achiziție publică pentru atribuirea mai multor contracte aferente proiectului. Licitația pentru servicii proiectare faza documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, documentație tehnică pentru organizarea execuției, proiectul tehnic, detalii de execuție, documentație de avizare, scenariu de securitate, certificat de performanță energetică și asistență tehnică din partea proiectantului, prin procedura on-line a fost anulată de către ANAP, (conform  raportului procedurii nr. 1551/18.05.2018), nefiind depusă nicio ofertă admisibilă.

Având în vedere acest lucru, precum și termenele din contractul de finanțare,  Consiliul Județean Iași a solicitat Organismului de Implementare a Programului Operațional Regional, modificarea planului, prin introducerea unei achiziții mixte și anume: ”Servicii elaborare proiect tehnic și asistență tehnică a proiectantului și execuție lucrări de construcție” pentru reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași, astfel că, documentația de atribuire pentru  acest contract se află, din nou, în verificare la ANAP.

Procedura pentru achiziția de servicii de consultanță pentru managementul de  proiect se află în etapa evaluării ofertelor.

Având în vedere atât modificările impuse de ANAP, durata mare de desfășurare a procedurilor de achiziție publică, valoarea și complexitatea contractelor, Consiliul Județean a solicitat și a primit aprobare de la OI pentru POR, ADR Nord-Est, pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 15 luni, respectiv până la data de 31.01.2023.

Documentația pentru ”Servicii elaborare proiect tehnic și asistență tehnică a proiectantului și execuție lucrări de construcție” se află, din nou, în verificare la ANAP.

Până acum, au fost semnate contractele pentru servicii de publicitate și promovare, servicii de audit financiar extern, servicii verificare tehnică, urmând să fie inițiată procedura pentru achiziția de servicii de dirigenție de șantier.

”Procedura de încheiere a unor acte adiționale de prelungire a duratei de implementare este un demers uzual în ceea ce privește derularea proiectelor cu finanțare europeană, determinat în special de durata procedurilor de atribuire. Aceste demersuri nu diminuează cu nimic impactul proiectelor, ci doar vin să conformeze un calendar estimat cu clauzele contractuale. Unii dintre consilierii județeni fie nu citesc în întregime răspunsurile pe care le primesc de la instituțiile abilitate, fie nu le înțeleg…”, a afirmat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași.