Mâine va avea loc proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Iași, sesiunea iunie-octombrie 2022

foto_examen

Proba scrisă a Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Iași, sesiunea iunie-octombrie 2022, se va desfăşura mâine la centrul special organizat la Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă” Iași.

Accesul candidaţilor în sala de concurs în vederea susţinerii probei scrise se va face în intervalul orar 800 – 845, pe bază de buletin de identitate/ carte de identitate/ carte de identitate provizorie, pașaport.

Proba scrisă începe la ora 1000, durata probei fiind de 120 minute.

Candidații care nu sunt prezenţi în sala de examen în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă.

La nivelul județului Iași, pentru cele 48 de posturi vacante de directori și directori adjuncți sunt înscriși, în vederea susținerii  probei scrise,  42 candidați.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 8 septembrie 2022.

Conform calendarului concursului, perioada pentru contestații este 8-9 septembrie 2022. Contestațiile la proba scrisă pot fi transmise online la adresa concursdirectoriis@gmail.com sau pot fi depuse la registratura Inspectoratului Școlar Județean Iași: pe 8 septembrie 2022, în intervalul orar 15.30-16.30, și pe 9 septembrie 2022, în intervalul orar 9.00-13.00. În cazul în care contestația este transmisă electronic, candidatul va anexa și o copie a buletinului/cărții de identitate.

Rezultatele finale la proba scrisă vor fi afișate în data de 13 septembrie 2022.

Este declarat „admis” la proba scrisă candidatul care a obţinut cel puţin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

În perioada 14—18 septembrie, se înregistrează opțiunile candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, se depun documentele pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologia concursului.

Perioada 19—20 septembrie  este prevăzută pentru constituirea comisiilor pentru proba de interviu, iar pe 21 septembrie  se va publica graficul de desfășurare a interviurilor.

Desfășurarea probei de interviu va avea loc în perioada 22—29 septembrie. În perioada 23-30 septembrie este prevăzută depunerea contestațiilor la proba de interviu și soluționarea acestora.

Pe 30 septembrie vor fi afișate rezultatele finale, iar pe 3 octombrie  candidații declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ își vor exprima opțiunile.

Pe 4 octombrie  vor fi validate rezultatele finale, iar pe 5 octombrie  se vor emite deciziile de numire.