MAI vizează limitarea numărului de persoane care pot să își stabilească domiciliul la o singură adresă

viza flotant

Ministerul Afacerilor Interne, Romania vizează eliminarea situațiilor în care un număr mare de persoane își stabilesc, în mod fictiv, domiciliul la o anumită adresă.

MAI a publicat în transparență decizională Proiectul Ordonanței pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

Una dintre modificările importante vizează eliminarea situațiilor în care un număr mare de persoane își stabilesc, în mod fictiv, domiciliul la o anumită adresă.

Această anomalie este posibilă cu suportul interesat al deţinătorilor de spaţii locative, care dau declaraţia de primire în spaţiu în faţa lucrătorilor de evidenţă a persoanelor, deşi solicitanţii nu locuiesc în mod efectiv la adresa declarată ca domiciliu. Fenomenul prezentat aduce atingere atât valorilor sociale ocrotite de legea fundamentală, privind ordinea de drept (în speţă, domiciliul şi atributele de identificare ale persoanei), cât şi modului de ţinere a evidenţei cetăţenilor români, al cărui principiu este cel al domiciliului, evidenţa fiind astfel alterată, datele înscrise nefiind reale, persoanele care au obţinut actele de identitate în cauză fiind înregistrate în evidenţe cu un domiciliu fictiv.

„Mai ales în perioada alegerilor apăreau în spațiul public informații despre anumite adrese în care aveau domiciliul sute de persoane. Avem astfel de cazuri atât în municipiul Iași, cât și în mai multe comune din județ și, din păcate, până în prezent, nu au existat pârghiile legislative de a stopa acest fenomen. Noutatea importantă propusă de actul semnat de dl Ministru Lucian Bode este de limitare a stabilirii domiciliului în situația în care în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la aceeași adresă”, a scris pe Facebook subprefectul Marian Grigoraș.

Textul care va fi introdus are următorul cuprins:

La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11 ), cu următorul cuprins: ,,(11 ) Nu este posibilă înscrierea menţiunii privind stabilirea domiciliului sau, după caz, a reşedinţei la o anumită adresă dacă în R.N.E.P., la adresa declarată, sunt înregistrate mai mult de 10 persoane. (12 ) Prevederile alin.(11 ) nu se aplică proprietarului imobilului situat la adresa respectivă sau membrilor familiei extinse ale acestuia. (13 ) Prin familie extinsă, în sensul alin. (12), se înţelege soțul/soția, rudele în linie dreaptă, precum şi cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv ale titularului dreptului locativ.”