Luna politetii in cadrul proiectului Scoala pentru valori autentice

Scoala de Toamna Cantus Mundi

În cadrul proiectului lansat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, Școala pentru valori autentice, aflat în cel de-al doilea an de implementare, unitățile de învățământ preuniversitar din județul Iași au exersat Politețea, prin dialogul cu semenii, cu adulții, cu sinele, pentru o comuniune civilizată și pentru educarea copiilor și elevilor în spiritul valorilor civice. Astfel, valoarea lunii februarie – politețea – a creat noi punți între generații, favorizând nu doar dialogul interpersonal, ci și un schimb de valori cu profunde valențe educative.

Școlile care au obținut titlul simbolic Școala Politeții în această lună, în competiția pentru valorile autentice, sunt: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4, Școala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” Iași, Colegiul Economic Administrativ Iași, Școala Profesională Stolniceni-Prăjescu, Școala Gimnazială Bîrnova și Liceul Tehnologic „Petre Carp” Țibănești.

Politețea este o trăsătură de caracter care se formează de la cele mai fragede vârste. De aceea, și grădinițele din județul Iași au marcat această valoare prin activități care să le formeze preșcolarilor conduita morală, să le dezvolte un comportament manierat, politicos. Politețea a fost exersată în diferite contexte: pe stradă, la teatru, la muzeu, la biserică, la cumpărături, la spectacol, față de colegi, față de adulți, față de părinți și bunici. „Politețea în ochi de copil”, „Bunele maniere prin teatru”, „Magia politeții”, „Bună ziua!”, „Te rog!” „Mulțumesc!”, „Învățăm din cărți: Fii politicos!” sunt doar câteva dintre activitățile derulate în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 4, pentru cultivarea acestei valori, adevărată cheie de aur care deschide toate ușile către relații armonioase cu ceilalți.

Pornind de la proverbul românesc “Politețea este calitatea omului bine crescut”, preșcolarii și elevii claselor primare și gimnaziale de la Școala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” Iași au desfășurat multiple și inedite activități cu scopul formării la elevi a capacității de asumare a comportamentelor pe care trebuie să le adopte în contexte variate. Lucrând în echipă, elevii au selectat din portofoliul politeții proverbe, zicători, cuvinte și le-au lipit pe ușile sălilor de clasă, pentru însușirea acestora de către toți elevii școlii. Iar ceea ce au învățat la școală despre politețe au notat pe fluturași ce au fost împărțiți locuitorilor și lucrătorilor din magazinele cartierului Oancea, fapt prin care au confirmat, încă o dată, că școala este în și pentru comunitate, pregătind elevii pentru viață. Dorind să fie “Călători prin lume însoțiți de politețe”, elevii au identificat, și apoi au învățat, câteva formule de politețe într-o limbă străină, specifice unor țări precum Franța, Egipt, Rusia sau Ungaria. Cele mai multe activități s-au finalizat prin realizarea unor produse finite: expoziții de desene, postere, pliante și afișe de promovare, care au transmis mesajul că Politețea este o valoare actuală, cartea de vizită a tinerilor.
Elevii de la Colegiul Economic Administrativ Iași au promovat valorile spiritului și ale umanității, prin consolidarea interactivă a competențelor cheie din profilul absolventului: a învăța să cunoști, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu ceilalți și a învăța să fii. Valoarea lunii a fost exersată prin jocuri de rol, dezbateri, spoturi publicitare și afișe create de elevi, poezii și texte argumentative promovate prin interviuri în cadrul a două emisiuni televizate.

Activitățile școlilor din mediul rural pe tema politeții s-au desfășurat sub deviza „Cheia politeții deschide toate ușile”. La Școala Profesională  Stolniceni-Prăjescu, politețea a devenit, timp de o lună, un mod de a fi constant, responsabil și asumat, atât în școală, cât și în comunitate, prin ateliere interactive, concursuri, activități practice – “Solnița politicoasă”, “ABC-ul comportamentului politicos la școală”, “Atelierul bunelor maniere”, “Să fim politicoși la masă”.

O experiență interesantă de învățare au avut și elevii de la Școala Gimnazială Bârnova, prin activitățile ce au format „buchetul” politeții: mesaje pozitive, bune maniere în școală și în comunitate, respectul reciproc, acceptarea diversității. Elevii, îndrumați de cadrele didactice, au compus și un imn al politeții, această instituție de învățământ, ca multe altele din mediul rural, fiind, încă de la debutul proiectului, o prezență constantă în competiția proiectului „Școala pentru valori autentice”.

La Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Țibănești, politețea a fost pusă în valoare prin schimbarea rolurilor. Liceenii au fost dascăli pentru preșcolari, dar și pentru profesorii lor. Prin acest mod inedit de a pune în valoare potențialul creativ al elevilor, demersul s-a extins și în comunitate prin distribuirea semnelor de carte, realizate de elevi, dar și prin exersarea comportamentelor civilizate, la un ceai. Astfel, politețea a dobândit valențe multiple, în contexte variate, mai ales prin modul în care a fost experimentată în relația cu ceilalți.

După evaluarea fișelor trimise de școlile participante la proiect, putem spune că luna dedicată politeții a favorizat organizarea unor activități cu impact pe termen lung, tipărite în memoria afectivă a elevilor, cu valori transmise de la o generație la alta, fapt care confirmă, încă o dată, că școala nu este un spațiu izolat al dezvoltării personale, ci un spațiu al comuniunii, al frumosului, al educației necesare în viața de zi cu zi.