Lucrarile de aparare impotriva inundatiilor pe raul Bistrita au fost finalizate

raul bistrita

Administrația Bazinală de Apă Siret recepționează în aceste zile lucrări de apărare împotriva inundațiilor în bazinul mijlociu al râului Bistrița. Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu, care vizează amenajarea râului Bistrița și a afluenților săi pe sectorul Iacobeni-Sabasa, județele Suceava și Neamț, în zonele cele mai expuse riscului. Proiectul este structurat pe obiecte, iar în această perioadă se recepționează obiectele Broșteni, Șaru Dornei, Valea Neagră-Broșteni și pod Iacobeni.

Obiectul Broșteni cuprinde amenajarea râului Bistrița cu lucrări de apărare contra inundațiilor a localităților Broșteni, Hăleasa, Pietroasa și Frasinul și constă în:

– amenajarea albiei râului Bistrița prin lucrări de decolmatare și reprofilare, pentru mărirea capacității de transport și tranzitarea în siguranță a debitelor, pe o lungime totală de 7 kilometri;

– 5 kilometri de diguri din material local;

– consolidarea albiei în special în zonele cu eroziuni active și la confluența cu afluenții pe o lungime de totală de 5 kilometri;

– amenajarea afluenților Holda și Holdița în zona de confluență.

Obiectul Șaru Dornei cuprinde amenajarea cu lucrări de apărare contra inundațiilor a râului Neagra în 3 incinte (Panaci, Plaiul Șarului și Neagra Șarului) și constă în:

– amenajarea albiei râului Neagra prin lucrări de decolmatare și reprofilare, pentru mărirea capacității de transport și tranzitarea în siguranță a debitelor, pe o lungime totală de 8,6 kilometri;

– diguri de apărare în lungime totală de 6,253 kilometri;

– consolidări de mal în lungime totală de 6 kilometri.

Obiectul Valea Neagră-Broșteni cuprinde amenajarea râului Valea Neagră, afluent de dreapta al râului Bistrița, în intravilanul localității Broșteni și constă în:

– reprofilarea albiei râului Valea Neagră pentru asigurarea tranzitării în siguranță a debitelor, pe o lungime totală de 5,5 kilometri

– ziduri de sprijin în lungime totală de 2,665 kilometri

– consolidări de mal cu pereu zidit din piatră brută în lungime totală de 1,120 kilometri;

– consolidări de mal cu pereu și parapet în lungime totală de 1,030 kilometri.

Necesitatea execuției acestor lucrări a apărut ca urmare a depășirii cotelor de inundație în mod frecvent în bazinul râului Bistrița, producând numeroase pagube. Lucrările executate rezolvă problema apărării împotriva inundațiilor a gospodăriilor și anexelor, a străzilor și drumurilor comunale, prin lucrări de îndiguire, reprofilări de albie și consolidări de mal în zonele cu eroziune activă, care puneau în pericol stabilitatea acestor obiective. Cel mai important, investiția are ca rezultat îmbunătățirea calității vieții populației și contribuie la dezvoltarea economică și turistică a zonei.

Valoarea obiectelor recepționate este de 41.004.943,9 lei, iar fondurile provin de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) și bugetul de stat.