Lucrari de reabilitare termica in valoare de 1,4 milioane de euro la Spitalul CFR

spitalul cfr

Au fost scoase la licitatie lucrarile de reabilitare termica a doua corpuri de cladire din Spitalul CFR, in scopiul cresterii eficientei energetice. Valoarea totala a lucrarilor se ridica la 1,4 milioane de euro.

Lucrarile vizeaza îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii.

– Introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz și utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;

-Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);

– Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice; – orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);

– realizarea de strategii pentru eficiență energetică ( strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

– rezolvarea cerintelor referitoare la protectia impotriva incendiilor, asigurarea evacuarilor in caz de pericol in conditii de siguranta, etc

– crearea unui ambient placut si a unei imagini reprezentative a institutiei, cat si asigurarea unor conditii hoteliere de calitate pentru pacientii internati