Localitățile din Iași primesc apă potabilă doar în anumite intervale orare

apa potabilșa

Din cauza creșterii consumului de apă, resursele din rezervoarele de înmagazinare ApaVital se epuizează cu rapiditate, fiind necesară refacerea periodică a acestora.

În aceste condiții, pentru refacerea rezervelor de apă potabilă, ApaVital se află în neplăcuta situație de a furniza apă potabilă după program, zilnic, într-un anumit intervalul orar estimat:

 • 18 iulie – 31 august 2022 (inclusiv), între orele 5.00 – 10.00 și 19.00 – 23.00 către utilizatorii din localitatea Lespezi, comuna Lespezi
 • 18 iulie – 31 august 2022 (inclusiv), în intervalul orar 18.00 – 8.00, către utilizatorii dinlocalitățile Tătăruși, Uda și Pietrosu din comuna Tătăruși
 • 23 iunie – 31 iulie 2022 (inclusiv), 7.00 – 12.00 și 17.00 – 22.00, către utilizatorii din localitățile Românești, Avântu și Ursoaia din comuna Românești.
 • 29 iunie – 31 iulie 2022 (inclusiv), între orele 8.00 – 10.00 și 18.00 – 21.00, către utilizatorii din localitatea Focuri, comuna Focuri.
 • 29 iunie – 31 iulie 2022 (inclusiv), în intervalul orar estimat 8.00 – 10.00 și 18.00 – 21.00, către utilizatorii din localitățile Coarnele Caprei și Arama din comuna Coarnele Caprei.
 • 29 iunie – 31 iulie 2022 (inclusiv), între orele 8.00 – 10.00 și 18.00 – 21.00, către utilizatorii din localitățile Munteni, Satu Nou, Ruși, Ulmi și Liteni din comuna Belcești.
 • 29 iunie – 31 iulie 2022 (inclusiv), în intervalul orar estimat 8.00 – 10.00 și 18.00 – 21.00, către utilizatorii din localitățile Mălăiești, Gropnița, Forăști, Bulbucani, Sîngeri și Săveni comuna Gropnița.
 • 29 iunie – 31 iulie 2022 (inclusiv), în intervalul orar estimat 7.00– 12.00 și 17.00 – 22.00, către utilizatorii din localitățile Movileni, Potângeni, Larga Jijia și Iepureni.
 • 1 iulie – 31 iulie 2022 (inclusiv), între 7.00– 10.00 și 18.00 – 21.00, către utilizatorii din localitățile Deleni, Feredeni, Poiana, Slobozia și Maxut din comuna Deleni.
 • 5 iulie – 31 iulie 2022 (inclusiv), în intervalul orar estimat 6.00 – 22.00, către utilizatorii din localitățile Fântânele din comuna Fântânele, Onești și Plugari din comuna Plugari, Chișcăreni, Hălceni, Șipote, Iazul Nou, Mitoc din comuna Șipote, Hermeziu, Zaboloteni, Vladomira, Trifești din comuna Trifești, Perieni, Bălteni, Probota din comuna Probota, Iacobeni, Broșteni, Vlădeni, Alexandru cel Bun, Borșa, Vâlcelele din comuna Vlădeni și localitatea Șoldana din comuna Andrieșeni.
 • zilnic, în intervalele orare estimate 05.00 – 9.00 și 18.00 – 22.00, către utilizatorii din localitățile Pietrărie și Păun din comuna Bârnova, în vederea refacerii rezervelor de apă potabilă a rezervoarelor Pietrărie 1, Pietrărie 2 și Păun.

ApaVital reamintește utilizatorilor din zonele afectate că folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer duce la o creștere a consumurilor peste capacitatea maximă instalată a sistemelor de alimentare cu apă, ceea ce determină dificultăți în asigurarea unui nivel minim de apă în rezervoare, care să permită funcţionarea capacităţilor de pompare în regim normal.

În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, ApaVital Iaşi recomandă utilizatorilor afectaţi să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru perioada de întrerupere. Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la numărul de telefon 0232.969.