Licitație publică la CJ Iași

Sharing is caring!

Consiliul Județean organizează licitație publică pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice în vederea accesării finanțării nerambursabile pentru
proiectul “Consolidare și reabilitare clădire școlară (corp B), corp clădire centrală termică, magazie (atelier școală)- Școala Gimnazială Specială Pașcani”.

Firma care va fi desemnată câștigătoare în urma evaluării ofertelor va realiza studiile de teren (geotehnic și topografic), expertiza tehnică și auditul energetic și va întocmi documentațiile
pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatele de urbanism. Valoarea estimată a serviciilor este de 37.000 de lei fără TVA, iar terrmenul de execuție este de 45 de zile de la data atribuirii contractului. Ofertele pot fi depuse până în data de 30 aprilie 2018, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice .

shares