Licitație pentru modernizarea infrastructurii rutiere spre Aeroport

1-1024x634

Investiţiile ce se vor realiza în partea de nord a municipiului Iaşi, respectiv modernizarea Aeroportului
Internaţional Iaşi, construirea Autostrăzii A8, realizarea Spitalului Regional de Urgenţă, impun şi rezolvarea
problemelor legate de accesibilitate.

Unul dintre obiectivele aprobate de Consiliul Județean este “Modernizarea drumului judetean DJ 282 G: Lim. Mun. lasi — Aroneanu — Rediu Aldei (aprox. 6.500 km) si realizarea drumului de legatura din DJ 282 G (Aroneanu) —Aeroportul International lasi (aprox. 3.000 km)”, pentru care a început procedura de licitație pentru serviciile de proiectare.

Valoarea totală estimată pentru serviciile de documentație este de 210084, 03 Lei, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este: 10.10.2022, ora 15:00.