Licitație pentru extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Nord

canalizare

ApaVital a demarat procedura de licitație pentru extinderea sistemului de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Nord.

Activitățile din cadrul contractului de lucrări sunt grupate pe 2 loturi astfel:

  • LOT 1- Loc de executare: – U.A.T. Iași, UAT Holboca, UAT Rediu
  • LOT 2- Loc de executare: – U.A.T. Iași, UAT Valea Lupului – sediul APAVITAL SA – teritoriul judetului Iasi.

În contract sunt incluse, printre altele, lucrări de reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă și retea de canalizare, reabilitare rețea de canalizare menajeră prin înlocuire, stații de pompare apă uzată, extindere rețea de canalizare în localitățile Dancu și Holboca, stații de pompare apă uzată Dancu, extindere rețea de canalizare în localitățile Rediu și Breazu, extindere rețea de canalizare în localitatea Valea Lupului.

Valoarea totală estimată a contractului este de 10.408.979 lei.