La USV va fi inaugurat cel mai modern centru regional de siguranță alimentară, boli emergente si zoonoze

La Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) va fi inaugurat,pe 12 octombrie 2022,Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară, acronim ROVETEMERG, valoarea totală a investițiilor fiind de aproape 8 milioane de euro.

Centrul are o utilitate deosebită pentru regiunea de Nord-Est și nu numai, deoarece aici vor putea fi diagnosticate și cercetate unele dintre cele mai periculoase boli care afectează animalele, dar și cele transmisibile la oameni, în special cele produse de virusuri.

Obiectivele generale ale proiectului ROVETEMERG sunt creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe și creșterea calității și eficienței activității de CDI a USV Iași.

„Dintre obiectivele specifice amintim îmbunătățirea infrastructurii de CDI a USV Iași prin modernizarea și amenajarea a șapte laboratoare, dotarea lor cu echipamente, instrumente și software, dintre care 10 vor fi <state of theart>, precum și acreditarea acestora pentru a fi competitive pe plan național și European; transformarea Centrului ROVETEMERG, în perspectiva anilor 2023-2027, în nucleul unui pol de excelenţă al cercetării bioeconomice și de sănătate pentru regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est, cu impact transfrontalier și internațional”, a declarat prof. univ. dr. Gheorghe Savuța, managerul proiectului.

Prin acest proiect deosebit de important, USV Iași își dorește dezvoltarea unui Centru regional de cercetare avansată capabil să efectueze cercetare interdisciplinară, aplicată și experimentală privind microorganismele înalt patogene cu potențial de răspândire în masă, bolile infecțioase emergente și rare, rezistența microbiană la medicamente, siguranța microbiologică a alimentelor, rezultatele obținute având menirea de a îmbunătăți sănătatea animalelor, omului și mediului, în spiritul conceptului OneHealth.

Valoarea totală a proiectului este de 39.700.698 lei, din care finanțare nerambursabilă 35.721.700 lei (30.363.445 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR iar 5.358.255 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național).