La USV Iași, sesiune suplimentară de admitere la master

USV

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a decis organizarea unei sesiuni suplimentare de admitere la masterat, pentru perioada 7-21 iulie, urmând ca interviul să fie susținut pe data de 22 iulie.

Candidații au posibilitatea de a seînscrie atât la sediul facultăților cât și online. Programele de studii de masterat sunt generoase, specializările oferite aflându-se la mare căutare, atât în rândul absolvenților de la USV Iași, cât și de la alte universități.

De luni începe şi admiterea la licenţă la cele patru facultăți ale USV Iași, care este programată să se desfăşoare în intervalul 11 – 22 iulie 2022 pentru domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie şi Medicină Veterinară.

Înscrierea poate fi realizată atât online, la adresa http://admitere.uaiasi.ro/, cât și la sediul facultăţilor. Admiterea candidaţilor la USV Iaşi, se face pe baza notelor obţinute la probele de bacalaureat (nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română – 50%, nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50%).