La Iași se organizează prima Conferința Internațională “Communication in Action: From Theory to Practice and Back”

v1poster-cia-A4-final

Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, împreună cu IARSIC-CORHIS EA 7400 de la Universitatea Paul Valéry III Montpellier organizează în perioada 8-10 noiembrie 2018, la Iași, Conferința Internațională “Communication in Action: From Theory to Practice and Back”.

La acest eveniment vor participa peste 30 de cadre didactice, cercetători şi practicieni din domeniul ştiinţelor comunicării, din Franța, Belgia, Polonia, Republica Moldova și România.

În cadrul conferinței, urmează a fi prezentate şi discutate contribuţii ştiinţifice pe marginea unor subiecte actuale din multiplele sfere ale comunicării: relații publice, publicitate, jurnalism și studii media, semiotică, retorică şi teorii ale discursivităţii. Prezentarea lucrărilor se va realiza în limbile franceză şi engleză, iar o selecție a lucrărilor susținute urmează să fie publicată într-un număr special al revistei științificeArgumentum – Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării și Retorică.

„În decursul ultimelor trei decenii, ţările din Europa Centrală şi de Ests-au angajat cu hotărâre îndirecţia reinstaurării democraţiei liberale, a consolidării statului de drept, a edificării unei economii de piaţă funcţionale şi a integrării europene. Comunicatorii profesionişti au un rol hotărâtor în realizarea acestor proiecte ambiţioase. Folosind cu tact şi responsabilitate comunicarea persuasivă, ei sunt chemaţi să orienteze, să faciliteze, să motiveze şi să catalizeze actorii sociali europeni, într-un context care nu este lipsit de incertitudini, obstacole şi adversari. Evenimentele academice, de felul conferinţei noastre, sunt factori de coagulare a unor grupurile de reflecţie şi acţiune capabile să identifice problemele de comunicare majore şi să ofere soluţii alternative pentru rezolvarea lor, reducând astfel decalajele dintre teorie şi practica”, a spus  Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Președinte al comitetului de organizare CIA 2018.