La Gura Humorului se inaugureaza un sediu zonal al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat

tribunal-arbitraj

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat vă invită la inaugurarea noului sediu zonal, din județul Suceava. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 24 noiembrie 2018, de la ora 14.00, la Centrul de Afaceri Club Bucovina, situat în Gura Humorului, b-dul Bucovina nr. 174, județul Suceava.

          Prin deschiderea acestui sediu zonal dorim să venim în întâmpinarea cetățenilor și a agenților economici implicați în diferite tipuri de litigii civile cu o alternativă simplificată și flexibilă la procedura clasică de judecată, dar care are aceeași finalitate, respectiv o hotărâre definitivă și executorie. La servicile oferite de arbitrii din Sediul Zonal Suceava al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat pot apela atât justițiabili din România, cât și din afara țării, competența teritorială fiind nelimitată. Pentru a apela la serviciie acestei instituții, persoanele implicate într-o cauză civilă trebuie să încheie în prealabil o convenție arbitrală prin care să-și dea acordul ca disputa să fie soluționată în cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Alternativa oferită de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat are o serie de beneficii pentru justițiabili, respectiv rapiditate în soluționarea cauzei (timpul maxim de soluționare este de șase luni), costuri mai mici (taxele arbitrale sunt la jumătatea cuantumului taxelor de timbru judiciar), confidențialitate și posibilitatea dată părților de a-și alege arbitrii. În cadrul Sediului Zonal Suceava își vor desfășura activitatea arbitri bine pregătiți profesional, competenți, responsabili și serioși, pentru care garantăm că vor face o dreaptă judecată.

La eveniment au fost invitați specialiști din domeniul juridic, arbitrii Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat și reprezentanți ai autorităților locale, între care: Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur; Primarul Orașului Gura Humorului, Marius Ioan Ursaciuc; Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihaiță Negură, Primarul Orașului Frasin, Marinel Bălan; Primarul Comunei Vama, Nicolai Baltag și mulți alți reprezentanți ai instituțiilor statului, ai mediului de afaceri și ai societății civile din județ. La eveniment și-a anunțat prezența și Prefectul Județului Suceava, Irina Adomnicăi.

  • Despre profesia de arbitru

            Primirea în profesia de arbitru, în cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, se face pe bază de examen, potrivit regulamentului de funcționare a instituției. Examenul are două componente: teoretie şi practică, cea de-a doua presupunând o parte aplicativă. Noii arbitri au și un program de pregătire de specialitate de 90 de ore, în cadrul căruia sunt implicați în soluționarea unor spețe, sub îndrumarea formatorilor. În afară de acest program de pregătire, arbitrii participă periodic la instruiri și cursuri de scurtă durată sau la seminarii, cel mai recent fiind Seminarul ”Arbitrabilitatea litigiilor privitoare la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile”, care s-a desfășurat la Constanța, în perioada 14 – 15 septembrie 2018.

Pot deveni arbiti în principal absolvenții de studii juridice, cu condiția ca aceștia să aibă experiență în domeniu. În funcție de nevoile instituției, în cuantum de 10% pot fi primiți în profesia de arbitru și absolvenți ai altor facultăți care au făcut performanță în diferite domenii de activitate, precum medici de renume, economiști, experți în cadastru și alte tipuri de specialiști. Pentru a deveni arbitri ai Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat candidații trebuie sa obțină la examenul de veriicare a cunoștințelor de specialitate juridică cel puțin nota 6.00.

  • Despre Tribunalul Permnent de Arbitraj Instituționalizat

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat funcționează pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat, alături de Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România și Editura Thalindra.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o instituție privată, alternativă la instanţa de judecată, înfiinţată în anul 2014 şi organizată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Acesta ofera servicii de soluționare pe calea arbitrajului a disputelor de natura civilă, precum: litigiile între profesionişti (fostele litigii comerciale); litigiile de muncă; litigiile privitoare la dreptul proprietăţii intelectuale; litigiile din domeniul asigurărilor, litigiile referitoare la protecţia consumatorului; litigiile privind transferul dreptului de proprietate şi constituire de drepturi reale (contracte de vânzare-cumpărare, de arendă, ieşiri din indiviziune, partaje succesorale, partaje între foşti soţi şi lichidări de regim matrimonial, etc.); litigiile rezultate din raporturile de vecinătate; latura civilă din cauzele penale.

  • Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat – marcă înregistrată

Denumirea „Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat” și sigla tribunalului sunt înregistrate la OSIM.

Cu toate ca Legea nr. 84 din 1998 conferă titularului unei mărci dreptul exclusiv asupra acesteia, în ultimii doi ani unele entități de arbitraj au utilizat fără consimțământul proprietarului marca „Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat” sau denumiri asemănătoare cu aceasta, cu scopul de a crea confuzie în percepția publicului și de asociere a instituțiilor respective cu Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat care funcționează pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat.

Pentru a pune capăt acestei situații, recent pe rolul Tribunalului București a fost înaintată o cerere de chemmare în judecată prin care s-a solicitat interzicerea utilizării de către entitatea în cauză a  denumirii „Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat” sau a unor denumiri asemănătoare.