Județul Iași are încă un Tezaur Uman Viu – meșterul olar Gheorghe Andrei

001-1024x1414

Ministerul Culturii, prin Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, va acorda, în cadrul celei de a X-a ediții a PROGRAMULUI TEZAURE UMANE VII, titlul onorific de TEZAUR UMAN VIU unui număr de 15 persoane purtătoare, creatoare și păstrătoare de patrimoniu cultural imaterial. Una dintre aceste persoane este meșterul olar Andrei Gheorghe din localitatea Poiana, comuna Deleni.

– jud. Iași (prelucrarea lutului)

Ceramica de la Poiana-Deleni, care face parte din categoria ceramicii sătești utilitare, se remarcă prin vase nesmălțuite negre, realizate prin două arderi. Gheorghe Andrei a deprins meșteșugul de la remarcabilului olar Toader Nica, al cărui nume a rămas etern asociat olăritului popular din această parte a țării și târgului anual de ceramică „Cucuteni 5000” de la Iași. Meșterul Gheorghe Andrei este astăzi cel mai important descendent al viței de olari din Poiana-Deleni.