ITM a efectuat controale pe santierele din Iasi. Destule nereguli descoperite de inspectori

diriginti santier

În ultima luna, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a desfăşurat acţiuni de vizite de inspecţie, organizate în 4 etape, în şantierele temporare şi mobile din judeţul Iaşi, ca parte a unei campanii, iniţiate la nivel naţional de Inspecţia Munci.

Au fost verificate: respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă şi a fost iniţiată pentru a preveni şi restrânge, astfel, numărul celor care mai folosesc încă munca fără forme legale (munca la negru), cei care încalcă Codul Muncii practicând munca nedeclarată, şi nu în ultimul rând de numărul de accidente de muncă înregistrate în acest domeniu de activitate, precum şi gravitatea acestora, printre cei ce nu respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul ITM IAŞI au verificat 96 firme care au ca obiect de activitate domeniul construcţiilor, totalizând un număr de 2210 lucrători. Au fost făcute constatări privitor la neconformităţile existente, fiind dispuse un număr de peste 360 de măsuri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 400 de măsuri în domeniul relaţiior de muncă.

S-au aplicat sancţiuni contravenţionale sub formă de avertismente precum şi 9 amenzi în valoare de 38.500 lei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, iar pentru cei ce încă mai practică munca fără forme legale au fost stabilite amenzi de 120.000 lei.

Cele mai frecvente deficienţe constatate de inspectorii de muncă pe parcursul controalelor desfăşurate au fost: 6 persoane depistate cu “muncă la negru”; lipsa unei copii după contractul individual de muncă la punctele de lucru; neîntocmirea sau întocmirea incorectă a actelor care să evidenţieze în mod corect orele lucrate efectiv pe şantier; neefectuarea controlului medical la angajare şi a controlului medical periodic; echipamente de muncă improvizate, care nu prezentau siguranţă pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; neasigurarea semnalizării de securitate şi sănătate în cadrul şantierelor; evaluarea de riscuri pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi planul de prevenire şi protecţie neparticularizate pentru punctele de lucru; lucrători care nu utilizau echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare activităţilor desfăşurate şi pentru riscurile la care erau expuşi la locurile de muncă.

În vederea atingerii acestor obiective şi a promovării caracterului preventiv al activităţiilor pe şantiere, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi organizează, în mod constant, sesiuni de informare şi instruire în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă şi de conştientizare a legislaţiei privind relaţiile de muncă, cu angajatorii din judeţul Iaşi.