ISU Vrancea caută o clădire în care să își desfășoare activitatea

spatiu-isu-696x464

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea este în cautarea unei clădiri cu terenul aferent, în care să își desfășoare activitatea. În acest sens, instituția și-a anunțat intenția de a închiria un spațiu dotat și utilat corespunzător, pentru derularea în condiții corespunzătoare a activității. Informația ne-a fost confirmată de reprezentanții ISU Vrancea, cu mențiunea că mutarea, atunci când va avea loc, va fi una temporară. Mutarea este necesară întrucât în actualul spațiu al ISU Vrancea vor fi făcute schimbări majore: clădirea va fi demolată, în locul acesteia urmând a fi ridicat un nou sediu, în cadrul proiectului „Demolare construcție administrativă existentă și construcție clădire nouă pentru ISU Vrancea și Detașamentul de Pompieri Focșani”, care este cuprins în programul cu finanțare rambursabilă prin acordul de împrumut pentru finanțarea proiectului privind Îmbunătățirea managementului riscurilor la dezastre.

Spațiul căutat de ISU Vrancea trebuie să asigure dotarea cu instalații tehnice, acces la utilități, precum și locurile de parcare necesare, totul fiind bine explicat în caietul de sarcini. De principiu, durata derulării contractului de închiriere ar fi de 36 luni de la data semnării acordului cadru, „cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. Prelungirea acordului cadru se poate realiza prin păstrarea sau îmbunătățirea condițiilor inițiale”. În documentație se subliniază însă că nu va fi acceptată orice ofertă, în condițiile în care „suprafața construită desfășurată totală închiriabilă este de 1.100 mp ± 5%, reprezentând suprafața maximă pentru care autoritatea contractantă va plăti chirie. Zona de acces în clădire trebuie să permită accesul exclusiv al beneficiarului spre spațiile în care își desfășoară activitatea. Orice ofertare de spațiu suplimentar acestei suprafețe se va face cu titlu gratuit. Autoritatea contractantă va plăti chirie pentru o suprafață de 1100 mp ± 5%, chiar dacă suprafața ofertată depășește această arie”.

O altă cerință ar fi ca spațiul să fie amplasat la o distanță de cel mult 2 km față de actualul sediul instituției din strada Str. Dornișoarei nr. 10, Focșani, într-o locație în stare foarte bună, accesibilă cu mijloacele de transport în comun, și să fie amplasat astfel încât să permită accesul autovehiculelor având masa între 7,5 tone și 16 tone. Totodată, clădirea propriu-zisă ar trebui să poată găzdui birouri şi spații de lucru pentru aproximativ 107 persoane, spații care trebuie să aibă lumină naturală, dar și cel puțin două grupuri sanitare pentru femei și două grupuri sanitare pentru bărbați. „Pentru activitățile de tip ședințe de lucru este necesar un spațiu pentru minim 20 de participanți care să permită dotarea cu minimum 20 de scaune. Spațiul trebuie să fie iluminat natural prin ferestre/ iluminatoare și să permită conectarea la rețeaua de voce și date a clădirii. Este necesar un spațiu destinat zonei de întâlniri/ consultanță/ așteptare pentru minim 5 vizitatori, cu posibilitatea de compartimentare prin pereți despărțitori mobili și care să permită dotarea cu masă și scaune pentru aceștia”, sunt alte condiții impuse prin documentație.

Ar mai fi de spus că imobilul căutat trebuie să fie dispus pe unul sau mai multe etaje succesive, astfel încât accesul în birouri să nu se facă prin tranzitarea altor spații. „Spațiul va fi compact, dispus pe unul sau mai multe niveluri succesive și trebuie să permită acces controlat către spații. Spațiul/ imobilul propus trebuie să dețină și să pună la dispoziție cu titlu gratuit cel puțin 25 locuri de parcare pentru autovehiculele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea. Trebuie să fie asigurat în incinta imobilului un spațiu delimitat. De asemenea acest spațiu trebuie să ofere condiții minime de siguranță și întreținere”, se mai arată în caietul de sarcini.