ISU Vaslui are in dotare o tabara mobila pentru sinistrati de 200 locuri

spital mobil

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Podul Înalt” al Județului Vaslui vor asigura suportul necesar aurorităților locale implicate în gestionarea situațiilor în care, pe teritoriul județului Vaslui vor exista refugiați, prin punerea la dispoziție a rezervei de personal și a mijloacelor tehnice necesare, conform competențelor.

Pentru cazarea eventualilor refugiați, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Podul Înalt” al Județului Vaslui are în dotare o tabără mobilă pentru sinistrați, cu o capacitate de 201 locuri. Această tabără este prevăzută cu paturi pliante, aparate mobile de aer condiționat, saci de dormit, corturi, europubele și plase pentru asigurarea/ dirijarea circuitului persoanelor.

Potrivit misunilor din competența Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Podul Înalt” al Județului Vaslui, destinația acestor tabere este una temporară și vizează și cazarea persoanelor sinistrate în urma producerii unor dezastre. Taberele pot fi amplasate în zone care răspund următoarelor cerințe:
✅ spații deschise
✅ suprafață adecvată cu planeitate;
✅ amplasament fără alunecări de teren sau aflate în zone inundabile;
✅ acces la utilități și cai de comunicaţii.

La nivelul județului Vaslui au fost derulate acțiuni de identificare a spațiilor care să permită cazarea persoanelor care au nevoie de sprijin ( de exemplu: cămine culturale, săli de sport, terenuri de sport, platforme, etc.)

În acest moment, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Podul Înalt” al Județului Vaslui nu există situații care să ridice dificultăți. Situația este monitorizată permanent și există o coordonare și un mod de acțiune integrate ale tuturor structurilor care au competențe în domeniu.

Până în acest moment nu au fost înregistrate persoane refugiate pe teritoriul județului Vaslui, așa cum această categorie este definită de legislația în vigoare. Asigurăm populația că pompierii salvatori sunt și rămân la datorie și vor gestiona cu promptitudine orice solicitare de sprijin, conform atribuțiilor specifice zonei de competență și responsabilitate.