IPJ Iași a lansat campania ”Adolescenți responsabili”

foto_politia

În perioada martie – decembrie 2018 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii desfăşoară împreună cu partenerii săi campania de prevenire a delincvenței juvenile și consumului de substanțe psihoactive în mediul liceal din municipiul Iaşi, cu accent pe prevenirea consumului de alcool şi droguri ce pot genera comportamente violente.

Scopul campaniei este creşterea gradului de informare al elevilor din mediul liceal ieşean cu privire la impactul negativ al agresivităţii și consumului de substanțe pishoactive, consecinţele comiterii de acte de violenţă, consumului de substanțe psihoactive.

Activităţile vor fi organizate pe două paliere şi vor consta în întâlniri/dezbateri cu elevii şi cadrele didactice precum şi organizarea de activităţi de educaţie nonformală destinate elevilor din liceele din municipiul Iaşi.

Campania ”Adolescenți responsabili” este organizată de Insoectoratul de Poliție Județean Iași, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Iași și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași.