Investitii de 500.000 euro in modernizarea pavilionului vizita de la Penitenciarul Iasi

penitenciar

Au fost scoase la licitatie lucrarile de modernizare si supraetajare a pavilionului vizita din cadrul Penitenciarului Iasi. Se doreşte ca măsurile luate de administraţia penitenciarului pentru acordarea drepturilor la vizită persoanelor custodiate să fie conforme cu standardele minime de detenţie.

Păstrarea legăturilor cu mediul de suport reprezintă una din principalele componente ale procesului de reintegrare socială, care trebuie să fie iniţiat încă de la data primirii persoanelor private de libertate în penitenciar. Partea de infrastructură va asigura acordarea dreptului la vizită în conformitate cu standardele impuse de legislația în vigoare.

De asemenea, se vor crea condiţii conforme cu cerinţele de sănătate şi securitate în muncă pentru poliţiştii de penitenciare implicaţi în procesul de acordare a dreptului la vizită persoanelor custodiate, precum şi celor care efectuează controlul de specialitate şi antiterorist în postul de control situat la intrarea în sectorul de deţinere.

Imobilul, construit în anul 1984, are o suprafaţă construită de 423,03 mp, conform documentației cadastrale, cu regim de înălțime parter. Structura de rezistență este realizată pe pereți portanți de zidărie de cărămidă simplă fără sâmburi de beton armat, existând risc seismic ridicat, fiind încadrat în clasa II de risc seismic, conform expertizei tehnice întocmită în anul 2008 și actualizată în anul 2017.

Pavilionul nu a suferit intervenţii majore la construcţii şi instalaţii sau reparaţii capitale, realizându-se doar lucrări de reparații curente și întreținere. Imobilul nu are subsol tehnic, iar instalațiile prezintă un grad ridicat de uzură, fiind greu accesibile pentru intervenții și remedierea avariilor tot mai frecvente. Valoarea estimată fără TVA a achiziției: 2.833.888,72 lei fără TVA. Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni de la data emiterii Ordinului de Începere al Lucrărilor.