Investiție de 71 de milioane euro la Aeroportul din Iași

aeroportul-iasi

A fost scos la licitație contractul pentru „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi -Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi”, în valoare de peste 71 de milioane de euro.

Se vor presta servicii de proiectare faza PT, DDE, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie precum si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii.

Valoarea estimata totala este de peste 351 milioane lei fara TVA, din care: Servicii în valoare totală de aproape 6 mil. lei; Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 13.800 lei; Expertizare tehnica 50.000 lei; Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor-113,4 milioane lei; Documentatii tehnice pentru obtinere avize/acorduri/autorizatii 550 mii lei; Verificarea tehnica de calitate a PT si DE 50 mii lei; Proiect tehnic si detalii de executie 4.3 milioanelei; Asistenta tehnica din partea proiectantului 550 mii lei; Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatie de construire/desfiintare-aprox. 171,5 mii lei. Executie in valoare totala de peste 345 milioane lei fara TVA din care: Amenajarea terenului-2,4 milioane lei; Amenajari protectia mediului,refecere cadru natural 133,4 mii lei; Relocare/protectie utilitati 293 mii lei. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor- Obiectiv 7 Retele exterioare 10,1 milioane lei; Constructii si instalatii aprox. 240 milioane lei; Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 402,3 mii lei Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 84,4 mil. lei; Dotari 3,5 mil. lei; Organizare de santier 3 mil. lei; Probe tehnologice si teste 511,2 mii lei; Utilajele, echipamentele si dotarile fac parte integranta din obiectul complex al contractului de lucrari si sunt strans legate de lucrarile si instalatiile executate.

Bugetul proiectului are prevăzută o suma de aproape 12,5 milioane lei fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute. Acestea nu fac parte din valoare estimata aferenta prezentei proceduri si pot fi accesate oricand in timpul derularii contractului fara a fi necesara o noua procedura de achizitie.

Fondurile se vor accesa prin programul Programul Operational Infrastructura Mare ( POIM).

Ofertele se pot depune până pe 09 decembrie, ora 15:00.