Învățământul dual câștigă teren în România

foto_Camelia_Gavrilă

Investiții în educație

Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a subliniat evoluția măsurilor asumate în Parlament pentru formarea tinerilor și pentru pregătirea lor competitivă la nivel european, prin alternativa învățământului profesional în sistem dual, o soluție viabilă pentru o piață a muncii echilibrată, fără crize sau blocaje.

„Recent, în cadrul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport s-a analizat cu responsabilitate și s-a întocmit un raport favorabil asupra ordonanței de urgență pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România (ANFPISD), pornind de la o motivație bine fundamentată și o realitate concretă: lipsa unui sistem profesional credibil și solid în România, aspect care  a condus la diminuarea forței de muncă bine pregătită, dar și la presiunea și analiza critică a situației din perspectiva agenților economici nemulțumiți de pregătirea profesională a tinerilor.”

Deputatul PSD de Iași, Camelia Gavrilă precizează faptul că demersul este deosebit de important, întrucât pentru succesul și performanțele unui mediu economic sănătos calitatea resursei umane este primordială, iar sistemul dual, fondat pe o colaborare în parteneriat cu mediul privat, cu agenți economici ce devin furnizori de formare profesională inițială în parteneriat cu școala, reprezintă o garanție pentru pregătirea teoretică și practică, dar și  pentru integrarea imediată a absolvenților pe piața muncii.

Parlamentul și Guvernul au finalizat suportul legislativ și metodologic necesar, astfel încât înființarea unei autorități care să coordoneze și să eficientizeze acest sistem a devenit un demers logic prin care se asigură susținerea, informarea beneficiarilor, evaluarea calității furnizorilor de formare.  Practic, autoritatea va funcționa precum un liant între ministerele implicate în acest demers, iar autoritățile centrale de resort își vor organiza compartimente de formare profesională inițială pentru optimizarea relației minister-agent economic-școală. Obiectivul unei formări profesionale de calitate, corelate cu o piață a muncii incluzive, fără inegalități, poate fi realizat numai prin abordări multisectoriale, prin demersuri interministeriale, armonizând astfel măsuri pentru modernizarea pieței cu cele din domeniul educației, în contextul unor politici publice coerente și realiste. Mai mult, prin colaborare cu Ministerul Educației Naționale, se vor pregăti reglementările și aspectele necesare pentru implementarea unui astfel de program de învățământ, cu elemente ce țin de organizarea curriculară, cursuri de formare a tutorilor de practică sau derularea campaniilor de informare în rândul elevilor, dar mai ales în rândul părinților, pentru ca elevul să parcurgă cu încredere un astfel de program.

„Am convingerea că acest cumul de măsuri, reglementările din învățământul profesional în sistem dual, înființarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual, cultura parteneriatului între domeniul educațional și cel economic sunt aspecte ce pot conduce, în timp, la o ameliorare în dublu sens, atât din punctul de vedere al școlilor, ce își vor integra rapid și în condiții foarte bune absolvenții pe piața muncii, precum și din punctul de vedere al angajatorilor care vor câștiga la nivelul calității resursei umane, depășind criza de forță de muncă, formând absolvenți bine pregătiți, cu deprinderi și abilitați practice, eficienți pentru activitățile și dezvoltarea firmelor. De asemenea, anticipăm posibilitatea de a crește gradul de incluziune socială a tinerilor din medii defavorizate și a tinerilor NEET (cei ce abandonează școala înainte de a obține o calificare), această categorie fiind de obicei greu de integrat pe piața muncii”, a declarat deputatul Camelia Gavrilă.

În urma unor analize atente, de la tribuna parlamentului, deputatul prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat conceptul acestui program, care presupune o triplă valență reprezentată de elevi, companii și stat, fiecare categorie fiind influențată favorabil de acest nou traseu educațional:

  • elevul poate să își aleagă calificarea și agentul economic alături de care va învăța o meserie căutată, cerută pe piața muncii, cu perspectiva unei salarizări motivante;
  • companiile beneficiază de facilități fiscale acordate de statul român pe baza unor parteneriate serioase și de pregătirea unei forțe de muncă de calitate;
  • statul susține și încurajează o dezvoltare economică sustenabilă și predictibilă prin creșterea numărului de muncitori calificați și cu venituri mari, care la rândul lor vor contribui ulterior la bugetul național.

Concret, pentru ca admiterea din septembrie 2019 să ilustreze o evoluție, o creștere statistică a numărului de clase și beneficiari, cu o calitate ridicată a selecției și atractivitate față de acest program să crească sunt necesare următoarele demersuri:

  1. agenții economici trebuie să identifice parteneri educaționali adecvați pentru formarea claselor de tip dual, pentru a începe colaborarea, pentru a forma absolvenți bine pregătiți, totul în parametrii legali ai parteneriatelor și contractelor;
  2. adoptarea prezentului proiect de lege și promulgarea legii;
  3. realizarea unor campanii publice susținute și convingătoare, de informare asupra potențialului de dezvoltare a acestui sistem educațional;
  4. sesiuni de informare și orientare în carieră prin intermediul consilierilor școlari, dar și informarea părinților;
  5. implicarea activă a inspectoratelor școlare, a școlilor și liceelor tehnologice pentru identificarea, implementarea, dezvoltarea parteneriatelor, în funcție de viziunea de dezvoltare a fiecărui inspectorat școlar județean, a județelor și regiunilor, prin implicarea activă și competentă a autorităților publice locale.

În concluzie, măsurile adoptate în ultimii doi ani arată că educația rămâne o prioritate, dar și un prilej de reflecție pentru etapele următoare. În contextul evoluțiilor actuale, al globalizării și tehnologizării, formarea unei resurse umane naționale competitive, adaptabilă în societatea cunoașterii și pe o piață a muncii fluidă, dinamică este un proces esențial în sensul progresului și al dezvoltării economice, sociale, culturale.