Intensitatea campului electromagnetic este sub limitele impuse de legislatia in vigoare

intensitatea campului electromagnetic

In Romania, expunerea la camp electromagnetic este reglementata prin lege, conform practicilor adoptate si in Uniunea Europeana. Astfel, Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz are la baza Recomandarea 1999/519/EC privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice (de la 0 Hz pana la 300 GHz), document de referinta pentru toate statele membre ale UE, avizat de Comisia internationala de protectie la radiatii neionizante (ICNIRP).

In acest context, institutiile aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, precum Institutul National de Sanatate Publica, sunt entitatile in masura sa interpreteze din perspectiva sanatatii publice rezultatele buletinelor ANCOM de masuratori ale campului electromagnetic. Conform atributiilor legale care ii revin in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, activitatea ANCOM se limiteaza la analiza si expertizarea tehnica a utilizarii frecventelor radio pentru asigurarea compatibilitatii radioelectrice dintre statiile si retelele de radiocomunicatii autorizate, pentru prevenirea aparitiei interferentelor prejudiciabile asupra spectrului radio cu utilizare neguvernamentala.

Din luna ianuarie 2018 si pana in prezent, ANCOM a primit peste 60 de sesizari cu privire la expunerea la campul electromagnetic. Acolo unde au existat solicitari de masurare a nivelului de camp electromagnetic, acestea au fost incluse in planul anului urmator, cu mentiunea ca masuratorile se efectueaza exclusiv in spatiul public.

”Masuram permanent nivelul campului electromagnetic prin intermediul senzorilor ficsi si mobili, in preajma spitalelor, a scolilor si in locuri aglomerate. Rezultatele se incadreaza fara exceptie in limitele legale si sunt puse la dispozitia tuturor pe platforma online pe care Autoritatea a creat-o in acest scop”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Masuratori fixe

ANCOM monitorizeaza permanent intensitatea campului electromagnetic prin intermediul a 100 de senzori ficsi de monitorizare de banda larga amplasati in Bucuresti si alte 62 de orase din tara, ce sunt plasati in exterior, in spatiile publice in vecinatatea carora exista multiple surse de emisii radio.

Senzorii functioneaza permanent, transmitand masuratorile catre platforma www.monitor-emf.ro,  o data la 24 de ore. Rezultatele acestor masuratori sunt puse la dispozitia celor interesati pe platforma electronica, sub forma de harta care ofera si detalii cu privire la locul, perioada si nivelul masurat al intensitatii campului electromagnetic, nivel exprimat in valoare absoluta, dar si in procente fata de nivelurile reglementate maxim permise.

Masuratorile sunt realizate de catre ANCOM respectand recomandarile europene in domeniu (Recomandarea CEPT ECC/REC/(02)04 privind metodele de masurare a radiatiilor electromagnetice neionizante (9 kHz-300 GHz)), rezultatele obtinute pana in prezent aratand ca nivelurile de emisie se situeaza mult sub limitele maxime admise de legislatie.

Masuratori mobile

Suplimentar fata de monitorizarea permanenta a campului electromagnetic prin senzori ficsi, conform planului anual de masuratori, ANCOM realizeaza si masuratori cu echipamente mobile, ale caror rezultate sunt accesibile aici. Pentru fiecare dintre aceste masuratori realizate cu echipamente mobile sunt precizate locul, perioada si nivelul de expunere exprimat in procente fata de nivelul de referinta. Rezultatele masuratorilor efectuate pana in prezent arata ca nu exista depasiri ale limitelor admise de legislatie.

,,Prin intermediul echipamentelor mobile, efectuam anual peste 1.000 de masuratori ale intensitatii campului electromagnetic generat de statiile radio/TV, PMR, GSM, UMTS, LTE, WiFi, WiMax sau alte echipamente de emisie pana la frecventa de 6GHz. Mai mult, anul trecut am instalat 50 de noi senzori ficsi de monitorizare care transmit rezultatele masuratorilor in fiecare zi”, a declarat Cristin POPA, directorul Directiei Executive Monitorizare si Control din cadrul ANCOM.