Inspectii in scolile din judet pana la inceperea cursurilor in 5 septembrie

scoala

În perspectiva începerii noului an școlar în condiții de siguranță pentru toți cei peste 135.000 de preșcolari, elevi și angajați din cele 643 de unități de învățământ de stat și particular ale județulului Iași, preocuparea fundamentală a Inspectoratului Școlar Județean este centrată asupra  pregătirii tuturor școlilor din rețeaua educațională județeană pentru începerea cursurilor pe 5 septembrie 2022.

În acest sens, între 22 august și 2 septembrie 2022, I.S.J Iași monitorizează, prin echipe de inspectori școlari, în strânsă colaborare cu reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Iași și ai Inspectoratului de Poliție Județean Iași, activitățile de pregătire desfășurate de către instituțiile de învățământ, derulând inspecții tematice al căror obiectiv este verificarea tuturor aspectelor privitoare la: starea clădirilor și a terenului aferent școlii, efectuarea demersurilor pentru procurarea manualelor, a cataloagelor, a tipizatelor și a altor documente sau materiale școlare, existența autorizațiilor sanitare de funcționare și a autorizațiilor de securitate la incendiu, verificarea procesului de organizare și desfăşurare a examenelor de corigenţe, asigurarea transportului elevilor cu microbuzul școlar, analiza relației cu autorităţile locale și asigurarea pazei în unitățile de învățământ, respectarea normelor în vigoare cu privire la asigurarea condițiilor igienico – sanitare specifice.

Totodată, prin parcurgerea etapelor din calendarul de mobilitate a personalului didactic, respectiv prin organizarea examenului de titularizare și a ședințelor publice de repartizare pe post, I.S.J Iași are în vedere ocuparea normelor din rețeaua școlară județeană cu personal didactic calificat pentru fiecare disciplină de studiu.

Așadar, Inspectoratul Școlar Județean Iași prin demersurile instituționale aplicate se asigură că, pe 5 septembrie, educatorii, învățătorii, profesorii și directorii unităților de învățământ preuniversitar din întreg județul îi vor aștepta pe elevi și preșcolari în spații de învățare sigure și primitoare pentru a continua, dincolo de noutățile pe care acest nou an școlar le aduce, tradiția unui învățământ ieșean de calitate și cu certă valoare formativă.