INS: In ultimul an, populatia scolara a scazut cu 6.200 elevi si studenti

Ȋn anul şcolar/universitar 2023-2024, populaţia şcolară din sistemul naţional de educaţie a fost 3466,5 mii elevi şi studenţi, în scădere cu 6,2 mii comparativ cu anul şcolar/universitar precedent.

In anul şcolar/universitar 2023-2024, aproape jumătate din populaţia şcolară s-a regăsit în învăţământul primar şi gimnazial (46,1%), iar circa o treime în învăţământul liceal (17,4%) şi în educaţia timpurie (15,8%). Din totalul populaţiei şcolare cuprinsă în sistemul de educaţie, 50,2% au fost eleviişi studenţii de sex feminin şi 73% elevii şi studenţii care au studiat în mediul urban.

Populaţia şcolară a fost cuprinsă cu preponderenţă (94,5%) în unităţile şcolare publice.

Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învăţământul superior au fost cele din grupa afaceri, administraţie şi drept (23,7% din totalul studenţilor), respectiv inginerie, prelucrare şi construcţii (19,7% din totalul studenţilor).

Unităţile/instituţiile de învăţământ care au funcţionat în anul şcolar/universitar 2023-2024 au aparţinut, în principal, nivelurilor de educaţie primar şi gimnazial (56,2%), liceal (20,7%), respectiv educaţia timpurie (18,4%).

În profil teritorial, populaţia şcolară din anul şcolar/universitar 2023-2024 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (585.000 persoane), respectiv Bucureşti-Ilfov (530.500 persoane). Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale faţă de totalul fiecărei regiuni, arată că cea mai ridicată pondere s-a înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (53,6%).

La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au înregistrat în învăţământul postliceal din regiunile Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov (fiecare având ponderea de 1,7%). În învăţământul superior ponderea numărului de studenţi înscrişi faţă de totalul fiecărei regiuni a fost preponderentă în regiunea Bucureşti-Ilfov (32,5%).

În anul şcolar/universitar 2023-2024, personalul didactic din cadrul sistemului educaţional a însumat 245.000 persoane. Astfel, raportul mediu dintre populaţia şcolară şi numărul cadrelor didactice a fost 14 persoane la un cadru didactic. Ponderea personalului didactic de sex feminin era majoritară, atât la nivelul sistemului educaţional preuniversitar (83%), cât şi pe nivelurile: educaţia timpurie (99,7%), învăţământul primar şi gimnazial (82,1%), postliceal (79,1%), liceal (72,9%) şi profesional (67,3%).

n anul şcolar/universitar 2022-2023 au absolvit 505.000 elevi şi studenţi aparţinând nivelurilor educaţionale: gimnazial, liceal, profesional, postliceal, respectiv superior (licenţă, master şi doctorat, cursuri postuniversitare şi programe postdoctorale de cercetare avansată).

Preponderente au fost absolventele, în număr de 265.900, reprezentând 52,7%. Din totalul absolvenţilor, 83,4% au finalizat un nivel educaţional în mediul urban, restul în mediul rural.

La sfârşitul anului şcolar 2022-2023 au absolvit învăţământul gimnazial 175.900 elevi, cei mai mulţi dintre aceştia înregistrându-se în regiunea Nord-Est (19%). Ponderea băieţilor (51,3%) o devansează pe cea a fetelor, cu 2,6 puncte procentuale.

În mediul urban, absolvenţii de gimnaziu au reprezentat 59,9% din totalul absolvenţilor din acest nivel. În profil teritorial, regiunile Nord-Est şi Sud-Muntenia au înregistrat ponderi mai mari ale absolvenţilor din mediul rural (53,4%, respectiv 52,9%).

În învăţământul liceal, la sfârşitul anului şcolar 2022-2023 au absolvit 143.400 elevi, mai puţin cu 1,9% comparativ cu anul şcolar anterior. Majoritatea absolvenţilor de liceu au urmat cursurile învăţământului cu frecvenţă – program de zi (86,6%).

Situaţia absolvenţilor din învăţământul liceal a evidenţiat că circa jumătate au frecventat cursurile filierei teoretice (53,4% din totalul absolvenţilor), 36,8% pe cele din filiera tehnologică, iar 9,8% au urmat cursurile liceelor din filiera vocaţională.

La examenul de bacalaureat s-au prezentat 131.300 absolvenţi, din care 117.000 proveniţi din promoţia anului 2023 (89,1%). Au fost declarate reuşite 101.300 persoane (77,2%), din care 96.000 persoane (82,1%) din promoţia anului 2023.

Ȋn învăţământul profesional au absolvit 28.700 elevi, din care 97,6% au urmat cursurile unităţilor de învăţământ aparţinând sectorului public. Ȋn învăţământul postliceal au absolvit 30.500 elevi, din care 59,2% au urmat cursurile unităţilor de învăţământ aparţinând sectorului public. În învăţământul superior, numărul absolvenţilor cu diplomă a fost 126,5 mii studenţi. Studentele au reprezentat 59,4% din numărul totalul al absolvenţilor cu diplomă. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior au provenit cu preponderenţă din facultăţile cu profil afaceri, administraţie şi drept (26,8%), inginerie, prelucrare şi construcţii (17%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (12%).

Rata abandonului a înregistrat în anul şcolar 2022/2023 următoarele valori: 1% în învăţământul liceal şi profesional, 1,3% în învăţământul primar, respectiv 1,2% în învăţământul gimnazial.

În anul 2021, resursele financiare necesare procesului de învăţământ, alocate pentru funcţionarea unităţilor/instituţiilor de învăţământ cuprinse în sistemul naţional de educaţie au fost asigurate în cea mai mare măsură (95,5%) din fonduri publice (de la bugetul de stat şi din bugetele locale), restul fiind din alte surse proprii unităţilor/instituţiilor de învăţământ, dar şi din veniturile gospodăriilor. Pe tipuri de cheltuieli ale instituţiilor publice şi private, ponderea majoritară în totalul cheltuielilor de educaţie a fost deţinută de cheltuielile curente (93,1%), diferenţa fiind reprezentată de cheltuielile de capital (6,9%).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *