Incompatibilitate pentru mai multi alesi locali din Moldova

Sharing is caring!

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul unor alesi locali, după cum urmează:

Vasile Nica, fost consilier judetean la CJ Neamt:

În perioada exercitării mandatului de consilier județean (04 iulie 2016 – 30 martie 2018), o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de asociat unic și funcția de administrator a încheiat 11 contracte comerciale de furnizare produse cu o instituţie de interes local aflată în subordinea Consiliului Județean.

Constantin Stoica, consilier local comuna Gherghesti, judetul Vaslui:

Începând cu data de 23 noiembrie 2017 exercită simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gherghești, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu dispozițiile art. 25 și ale art. 132 din Legea nr. 215//2001, dispoziții legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării.

Maricel Marian, fost consilier local comuna Parjol, judet Bacau:

În calitate de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii din data de 26 ianuarie 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017, în urma căreia s-a aprobat procentul de 25% pentru plata chiriei spațiilor și terenurilor aflate în proprietatea primăriei, deși avea un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii, prin încheierea ulterioară cu o societate comercială (în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de asociat și administrator), a unui act adițional la contractul de închiriere.

shares