Începe depunerea solicitărilor pentru ajutoare de încălzire

calorifer-caldura

Începând de astăzi, Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, va primi solicitări privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a stimulentelor pentru energie în sezonul rece 2021 – 2022.

Ambele ajutoare materiale sunt acordate în baza prevederilor legii consumatorului vulnerabil.Față de prevederile legale din anii trecuți, ajutorul pentru încălzirea locuinței lunar va fi acordat pentru sezonul rece noiembrie 2021 – martie 2022 și următoarele, iar suplimentul pentru energie lunar, pe tot parcursul anului.

Condițiile de acordare:

1. Limitele de venituri:

1.1. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinței cu agent termic în sistem centralizat:- 0 – 1.386 lei/membru de familie pentru familii- 0 – 2.053 lei pentru persoana singură* Compensația se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcție de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinței cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:- 0 – 1.386 lei/membru de familie pentru familii- 0 – 2.053 lei pentru persoana singură* Compensația se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

2. Cererea și declarația pe proprie răspundere, însoţite de actele doveditoare privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate/închiriere/folosinţă, se depun la sediul Direcţiei Sociale Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, în intervalul orar 8.30 – 12.30, în zilele de luni şi marţi, respectiv 12.00 – 16.00 în ziua de joi.

Nu vor fi luate în calcul la stabilirea venitului total al familiei: sumele provenite din acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;- sumele provenite din acordarea alocaţiei de stat pentru copii; bugetul personal complementar și prestațiile sociale;- bursele şcolare, drepturile acordate pentru copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, costurile aferente frecventării cursurilor școlare de către elevii din grupuri socio-economice dezavantajate ori din învățământul profesional; stimulentul educaţional; sprijinul financiar acordat elevilor beneficiari ai programului „Bani de liceu”; veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale; sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere a unor bunuri care duc la excluderea acordării ajutorului social, ajutorul pentru încălzirea locuinței nu se acordă. Dacă însă bunul existent este dat în folosință unei alte persoane, în cerere se vor trece veniturile obținute ca urmare a valorificării acestor bunuri. Pentru persoanele care nu au venituri este necesară o adeverință de venituri eliberată de către Administrația Finanțelor Publice Locale.

Solicitările primite până la data de 20 noiembrie 2021 vor fi aprobate începând cu luna noiembrie 2021. După această dată aprobarea se va face cu luna decembrie 2021.