Încep simulările examenului de bacalaureat 2022. Elevii vor susține astăzi proba scrisă la Limba și literatura română

simulare-profil-uman

Astăzi, încep simulările examenului de bacalaureat 2022. Elevii vor susține proba scrisă la Limba și literatura română. Accesul acestora în săli este permis până la ora 9.00, iar subiectele vor fi împărțite la ora 9.00.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Rezultatele obţinute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care acestea s-au desfăşurat, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Rezultatele obţinute la simulare nu se contestă şi nu se trec în catalog, decât în situaţiile excepţionale în care se doreşte consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesaţi.