Încasările la principalele taxe și impozite locale au crescut în 2021 față de 2020

finante primarie

La finele lunii decembrie 2021, în evidența fiscală a Municipiului Iași se înregistrează un număr total de 621.141 roluri (persoane juridice = 56.677; persoane fizice = 564.464), din care 291.718 roluri active (persoane juridice = 15.428; persoane fizice = 276.290). Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local.

Situația comparativă a numărului contribuabililor care au făcut plăți (parțiale sau integrale) a sumelor datorate și a bonificațiilor acordate la data de 31 decembrie 2021, respectiv 31 decembrie 2020, este prezentată în primul tabel.

Din totalul de 190.541 roluri cu plăți făcute în anul 2021, acestea au fost efectuate astfel:

– 126.165 roluri cu plăți în numerar, reprezentând 66,21% din total;

– 48.239 roluri cu plăți cu cardul prin POS, reprezentând 25,32% din total;

– 16.137 roluri cu plăți online prin SNEP (Ghiseul.ro), aplicația e-tax și ordine de plată, reprezentând 8,47% din total.

La ghișeele Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale s-au prezentat 174.404 contribuabili (plăți cu numerar și card prin POS), ceea ce reprezintă 91,53% din total roluri cu plăți (190.541).

S-au înregistrat și roluri la care s-au efectuat plăți atât cu numerar, cu cardul prin POS, plăți online, cât și cu ordine de plată.

Situația numărului contribuabililor care au făcut plăți se va modifica după operarea în programul informatic a sumelor neîncasate încă, dar care au plecat din conturile contribuabililor până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, având în vedere că legea a stabilit ca moment al stingerii data debitării contului plătitorilor.

Referitor la încasările realizate la principalele impozite locale de la începutul anului și până la 31 decembrie 2021, acestea sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, cu excepția veniturilor din concesiuni și închirieri.

Încasările din concesiuni și închirieri sunt mai mici deoarece în anul 2020 s-a încasat de la un contribuabil și redevența restantă.

În ceea ce privește încasările în numerar, cât și cu cardul, prin POS, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 s-au eliberat 292.137 documente de plată față de 271.068 în aceeași perioadă a anului trecut (o creștere cu ~ 7,77 %) și s-a încasat suma de 85.192.965 lei, față de 70.051.380 lei în aceeași perioadă a anului trecut (o creștere cu ~ 21,61 %).

Situația încasărilor la principalele venituri din impozite, concesiuni și amenzi este prezentată în al doilea tabel.

Organul fiscal al Municipiului Iași are toată infrastructura necesară pentru a lucra online în condițiile legii, respectiv:

– orice cereri sau documente pot fi depuse la organul fiscal prin e-mail (căsuța poștală electronică) sau fax. Contribuabilii pot opta pentru primirea actelor administrative fiscale (certificate de atestare fiscala, decizii de impunere, somații, titluri executorii, etc.) prin e-mail (căsuța poștală electronică) sau fax, pe baza unei cereri adresate organului fiscal local prin indicarea, după caz, a numărului de fax, a adresei de e-mail (pentru persoane juridice este necesară semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat) unde să se comunice actele administrative fiscale;

– certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice și persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local pot fi solicitate de contribuabili și comunicate acestora prin platforma edirect.e-guvernare.ro, în condițiile deținerii de către contribuabili și organul fiscal a unei semnături electronice extinsă bazată pe un certificat calificat.

La data de 31 decembrie 2021 un număr de 18.039 contribuabili figurează înregistrați în evidența fiscală că au optat pentru comunicarea actelor administrative fiscale prin e-mail / platforma edirect.e-guvernare.ro (15.030 persoane fizice și 3.009 persoane juridice).

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 organul fiscal al Municipiului Iași a comunicat contribuabililor persoane fizice și persoane juridice un număr de 384.857 acte administrative fiscale din care:

– 121.276 somații și titluri executorii (112.434 persoane fizice; 8.842 persoane juridice);

– 85.477 de acte administrative ce privesc măsuri efective de executare (79.559 persoane fizice; 5.918 persoane juridice);

– 46.186 certificate de atestare fiscală (34.212 persoane fizice; 11.974 persoane juridice);

– 131.022 decizii de impunere (118.815 persoane fizice; 12.207 persoane juridice);

– 896 alte acte administrative (856 decizii de anulare accesorii. 40 decizii de eșalonare, etc.)

Din totalul de 384.857 acte administrative fiscale, 13.622 acte administrative fiscale au fost comunicate online (12.307 la persoane fizice, 1.315 la persoane juridice).