In medie, salariile au crescut cu 23 lei in februarie fata de prima luna a anului

Portivit Institutlui National de Statistica, in luna februarie 2022, câştigul salarial mediu brut a fost 6059 lei, cu 28 lei (+0,5%) mai mare decât în luna ianuarie 2022. Câştigul salarial mediu net a fost 3721 lei, în ușoară creștere faţă de luna precedentă, cu 23 lei (+0,6%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (9093 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2016 lei).

În luna februarie 2022, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât creşteri, cât şi scăderi faţă de luna precedentă. Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de reluarea activităţii anumitor agenţi economici, de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:
 cu 30,6% ȋn fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 10,6% ȋn fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
 între 7,0% și 10,0% ȋn activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), tranzacţii imobiliare, transporturi pe apă, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 între 1,5% și 4,5% ȋn activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea substanţelor şi a produselor
chimice, alte activităţi de servicii, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi
motocicletelor), industria metalurgică, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), alte activităţi extractive,
activităţi de editare, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice),
fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, construcţii.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2022 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:
 cu 9,1% ȋn extracţia minereurilor metalifere, respectiv cu 8,4% ȋn telecomunicaţii;
 între 5,0% și 7,0% ȋn depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi aeriene, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
 între 1,5% și 3,5% ȋn fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, colectarea şi epurarea apelor uzate, alte activităţi industriale n.c.a., colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), hoteluri şi restaurante.

În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna
precedentă în învăţământ (+0,6%), respectiv ȋn administraţia publică (+0,5%). Ȋn sănătate şi asistență socială câştigul salarial mediu net a fost în uşoară scădere (-0,4%) comparativ cu luna precedentă.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!