În ce zone din Iași există cel mai mare risc de alunecări de teren?

Noua strategie de dezvoltare a Iașului, aprobată recent de către Consiliul Local (CL), cuprinde și un capitol cu informații actualizate despre alunecările de teren de la nivelul orașului, informații pe care APIX.ro le prezintă mai jos, alături de cea mai recentă hartă întocmită în acest sens.

Potrivit strategiei, alunecările de teren afectează de regulă versanții cu pante mari, puternic fragmentați de văile adânci, formate afluenții râurilor. „În prezent, sunt realizate hărți de risc pentru delimitarea alunecărilor de teren doar pentru 10 UAT din 20 din Zona Metropolitană Iași”, se arată în strategie.

Cele 10 unități administrativ-teritoriale în cazul cărora există hărți de risc sunt Municipiul Iași, Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Dobrovăț, Miroslava, Movileni, Popricani, Tomești și Ungheni. APIX.ro prezintă, mai jos, detalii despre zonele de risc din Municipiul Iași, așa cum apar acestea în strategie.

În aval de cornişa ruptă şi degradată, în anii 1960 – 1961 s-au executat lucrări de amenajări de suprafaţă pentru scurgerea apelor provenite din precipitaţii şi izvoare, dar odată cu activarea alunecărilor aceste lucrări au fost compromise.

Zona de risc Dealul Galata

S-au identificat crăpături de-a lungul Străzii Văleni, localizată pe fruntea dealului Galata. De asemenea, s-au localizat unele crăpături de întindere, care se pot datora activității argilelor cafenii-gălbui din alcătuirea versantului, care intră în contact cu apa din infiltrații sau cu apa provenită din funcționarea defectuoasă a conductelor de canalizare pe acest sector.

Totodată, dincolo de aliniamentul caselor, s-a observat că local, versantul este instabil și afectat de crăpături de întindere cu deschidere de cca. 20-50 cm, dezvoltate în lungul curbei de nivel, ochiuri de apă, zone vălurite și o fata de desprindere cu lățimea de 3,5-6,0 m și lungimea de cca. 15,0 – 20,0m.

Zona de risc Copou-Vest

Zona este afectată de o mișcare lentă a versantului, dinamismului mișcării de alunecare datorându-se vegetației existente, ce are rol favorabil menținerii acestuia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *