În această săptămână are loc a doua etapă de admitere în învățământul liceal. Sunt libere peste 300 de locuri

Absolvenții de gimnaziu care nu au încă un loc în clasa a IX-a, pentru anul școlar 2023-2024, pot participa la a doua etapă de admitere în învățământul liceal. În perioada 7-9 august aceștia trebuie să depună cererile de înscriere pentru repartizarea pe locurile rămase libere. Au rămas vacante 328 locuri la mai multe licee din județ, în special la cele tehnologice, iar pentru pentru rromi sunt 115 locuri disponibile și pentru elevii cu CES alte 122 de locuri.

Candidaților din această etapă li se va completa o nouă fișă de înscriere în vederea completării cu opțiuni din lista de locuri libere rămase după prima etapă de repartizare. Pentru elevii care nu au susținut examenul de Evaluare Națională, pe fișa de înscriere se completează doar media de absolvire. Fișa va fi semnată de directorul unității, de candidat, de părintele/reprezentantul legal și de profesorul îndrumător (diriginte sau un membru din comisia de înscriere), va fi ștampilată și înregistrată în registrul de intrare/ieșire documente.
La această etapă pot participa candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat. Tot în această perioadă se primesc cererile de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru rromi, candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă, dar și ale absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională.

În zilele de 10 și 11 august va avea loc repartizarea candidaților din etapa a adoua, conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană. Repartizarea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere pentru candidații care au susținut Evaluarea Națională în funcție de opțiunile exprimate, iar apoi vor fi repartizați candidații fără evaluare națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire.

sursa ziareonline24.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *