Iluminatul public din Iasi va fi modernizat

iluminat stradal

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est a aprobat un proiect depus de Primaria Iasi pentru modernizarea iluminatului public. Valoarea totală a proiectului se ridică la 21.868.648 lei, inclusiv TVA.

Proiectul va include achiziția și montarea a 4.088 de corpuri de iluminat cu LED, 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, 41 de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice și 287 de puncte de aprindere, precum și achiziționarea unui sistem de telegestiune.

Studiul de fezabilitate a prevazut aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative şi calitative din prescripţiile naţionale şi internaţionale în domeniu, cu diminuarea cheltuielilor reale de funcţionare a sistemului de iluminat de public.

In prezent, sistemul de iluminat public nu respectă normele privind proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pieto­nal şi seria de standarde privind iluminatul căilor rutiere.