IGPR: Echipamente hardware şi software pentru structurile criminalistice, printr-un proiect cu bani europeni

hardware

Poliţia Română derulează Proiectul ‚,4SCENE – Dezvoltarea posibilităților criminalistice de colectare și exploatare a mijloacelor materiale de probă”, prin care beneficiază de echipamente hardware şi software.

Prin acest proiect, Institutul Național de Criminalistică își propunere dotarea, atât a structurii centrale, cât și a celor teritoriale, cu echipamente care să răspundă cerințelor internaționale de calitate a probelor relevate, de celeritate a soluționării verificărilor unor date de interes criminalistic solicitate de parteneri externi și de dezvoltare a capacității operaționale de valorificare a probelor în bazele de date internaționale.

Optimizarea capacității operaționale a structurilor criminalistice de asigurare a probatoriului judiciar, în scopul combaterii formelor grave de criminalitate, a criminalității organizate și transfrontaliere și asigurarea unui nivel înalt de securitate pentru cetățenii  Uniunii Europene reprezintă obiectivul general al proiectului.

Proiectul ‚,4SCENE – Dezvoltarea posibilităților criminalistice de colectare și exploatare a mijloacelor materiale de probă” se află în implementare la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române din data de 29 iunie 2021, pentru o perioadă de 12 luni și este finanțat de Comisia Europeană prin Fondul pentru Securitate Internă – componenta Cooperare Polițienească.

Proiectul are un buget de 4.902.381,40 de lei, fără TVA, din care 4.412.143,26 de lei reprezintă finanţarea Uniunii Europene şi 490.238,14 lei co-finanţare.