Ieșenii vor putea să-și înscrie gratuit proprietățile și să înregistreze imobilele deținute fără acte

ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a scos la licitație contractul de achiziție publică pentru servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor prin Programul Operațional Regional, în care sunt incluse și 10 comune din județul Iași.

Serviciile includ, printre altele, organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan și extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru comunele:

  • Bălțați – 4142 ha, valoare estimată 1 199 352.55 lei
  • Hălăucești – 4369 ha, valoare estimată 1 387 429.25 lei
  • Heleșteni – 3002 ha, valoare estimată 1 127 525.98 lei
  • Lespezi – 4651 ha, valoare estimată 1 303 970.64 lei
  • Miroslovești – 4282 ha, valoare estimată 1 245 756.69 lei
  • Mogoșești-Siret – 3843 ha, valoare estimată 1 076 623.37 lei
  • Moțca – 3561 ha, valoare estimată 1 124 286.04 lei
  • Stolniceni-Prăjescu – 5345 ha, valoare estimată 1 688 319.81 lei
  • Strunga – 7156 ha, valoare estimată 2 262 462.43 lei
  • Valea Seacă – 3585 ha, valoare estimată 1 039 817.78 lei

„Mi-am exprimat cu fiecare ocazie deschiderea de a sprijini primăriile din județ să înregistreze gratuit imobilele în sistemul de cadastru și carte funciară. În luna aprilie, am constituit împreună cu Instituția Prefectului – Județul Iași și ACOR Iași un comitet de lucru pentru finalizarea cu succes a proiectelor depuse printr-un alt program demarat de ANCPI – Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Prin acest instrument, se vor crea beneficii directe pentru ieșeni, care vor avea ocazia să-și înscrie gratuit proprietățile și să înregistreze imobilele deținute fără acte. De asemenea, vor putea fi eliberate certificatele de moștenitor și finalizat procesul de restituire a imobilelor la nivelul UAT-urilor.

Intabularea suprafețelor este importantă și pentru ca administrațiile locale să poată accesa fonduri europene, însemnând totodată dezvoltarea rapidă a proiectelor de infrastructură și dezvoltarea socio-economică a județului nostru”, se arată în postarea distribuită în mediul online de Costel Alexe, Președintele Consiliului Județean.