Ieşenii vor plăti mai muţi bani pentru gazonul din oraş

spatii verzi

Începând cu data de 1 martie 20023, SC Servicii Publice Iaşi a notificat Primăria Iaşi că este nevoită să majoreze tarifele percepute în cadrul unor lucrări edilitare. Vorbim aici de plata monoperei asgajaţilor societăţii care se ocupă de amenajarea spaţiilor verzi, a celor care montează indicatoare rutiere sau mobilier urban. Argumentele acestor majorări derivă din poltica salarială impusă de Guvernul României. „Prin HG nr. 1447/12.2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 2.550 lei la 3.000 lei pentru un program de lucru mediu de 165 ore pe lună, rezultând o manoperă orară de 18,14 lei, fără a include sporuri şi alte adaosuri. În anul 2023, unitatea estimează un salariu mediu brut lunar pentru munictorii direct productivi de 5.152,96 lei, rezultând o valoare a manoperei de 31,17 lei/oră”, spun şefii societăţii.

Practic, din primăvara acestui an, societatea va factura Primăriei şi altor clienţi sume cuprinse între 27 şi 26 lei pentru fiecare oră prestată de muncitorii necalificaţi, respectiv de 33-36 lei pentru cei calificaţi de la semaforizare, spaţii verzi, mecanizare, mobilier urban, blocăro maşini, producţie vegetală şi versanţi, rezultând media de 31,17 lei pentru fiecare oră de manoperă. Anul trecut, valoarea medie a orei de manoperă era cu puţin peste 23 de lei.