Ieșenii vor plăti mai mult pentru colectarea și depozitarea deșeurilor

Municipalitatea a pus în dezbatere un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind modificarea tarifelor privind activitatea de salubrizare. Documentul propune modificarea tarifelor propuse pentru activitatea de colectare separată, transport separat și depozitarea deșeurilor municipale și a deșeurilor provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Proiectul poate fi consultat aici: http://www.primaria-iasi.ro/…/1636358506-Proiect_HCL….

Reprezentanții Salubris SA motivează necesitatea modificării tarifelor prin faptul că societatea operează cu tarife aprobate în noiembrie 2019, respectiv ianuarie 2020. Salubris SA indică modificarea majoră a prețului de achiziție în vigoare față de nivelul acestuia la ultima fundamentare (combustibili și lubrifianți, echipament de lucru și protecția muncii, alte servicii executate de terți, alte cheltuieli materiale), creșterea cheltuielilor cu amortizarea investițiilor realizate (modernizarea parcului auto, îmbunătățirea infrastructurii pentru colectarea deșeurilor, punerea la dispoziția beneficiarilor de noi facilități), majorarea cheltuielilor cu fondul de salarii datorată creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată, majorarea valorii nominale a tichetelor de masă de care beneficiază angajații și majorarea nivelului redevenței pentru concesionarea serviciului de salubrizare.

Proiectul de hotărâre prevede ca, în cazul persoanelor asociate, activitatea de colectare separată, transport separat şi depozitarea deşeurilor să aibă tariful de 12,10 lei/persoană/lună, fără TVA (14,40 lei/persoană/lună, cu TVA). Noul tarif propus este apropiat de cel din Brașov (14,17 lei) sau Buzău (14,25 lei, dar neactualizat din 2019), dar inferior celui practica la Botoșani (14,60 lei), Sibiu (16 lei) sau Cluj-Napoca (18,04 lei).

Colectarea separată va fi taxată cu 8,94 lei/persoană/lună, fără TVA (10,62 lei/persoană/lună, cu TVA).În cazul gospodăriilor individuale, tarifele vor fi următoarele: 16,93 lei, fără TVA (1 persoană/gospodărie/lună), 29,00 lei (2 persoane/gospodărie/lună), 39,82 lei (3 persoane/gospodărie/lună), 48,28 lei (4 persoane/gospodărie/lună) și 54,33 lei (mai mult de 4 persoane/gospodărie/lună).

La acelaşi tip de gospodărie, tarifele pentru colectarea care include şi fracţii separate vor fi următoarele: 13,27 lei (1 persoană/gospodărie/lună), 22,78 lei (2 persoane/gospodărie/lună), 31,41 lei (3 persoane/gospodărie/lună), 38,01 lei (4 persoane/gospodărie/lună) și 42,79 lei (mai mult de 4 persoane/gospodărie/lună).

Metrul cub de deşeuri colectate de la agenţii economice, instituţii publice, persoane fizice cu activităţi independente va costa 115,72 lei/lună, fără TVA (137,71 lei/lună, cu TVA). Noul tarif este inferior celui practicat la Brașov (140,42 lei), Buzău (141 lei), Cluj-Napoca (156,71 lei) sau Sibiu (181,68 lei).

Colectarea metrului cub de deşeuri cu includerea fracţiilor separate va costa 92,34 lei/lună.

De asemenea, colectarea unui metru cub de deşeuri în vederea valorificării va avea tarife diferenţiate astfel: 62,20 lei pentru activităţile de construcţii sau reamenajarea locuinţelor, 164,37 lei pentru depozitarea deşeurilor provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, respectiv 39,57 lei pentru depozitarea deşeurilor provenite din construcţii şi reamenajări de locuinţe.

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi a deșeurilor reciclabile (hârtie, metal, plastic şi sticlă) se vor face gratuit.

Amenzile care vor fi aplicate celor care nu respectă normele de curăţenie vor rămâne aceleași. Ele vor varia între 100 şi 3.000 de lei în cazul persoanele fizice, respectiv între 500 şi 25.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

Intră în legătură cu echipa TeleM Iași!