Ieșenii sunt plătiți mai bine ca anul trecut. Salariul mediu brut a depășit 5.500 de lei

Efectivul de salariați din județul Iași la data de 28.02.2021, a fost de 177089 persoane, în scădere cu –
1681 persoane (-0,9%) față de luna corespunzătoare din anul 2020 și în creștere cu 558 de persoane (+0,3%) comparativ cu sfârșitul lunii ianuarie 2021.

În luna februarie 2021, câștigul salarial mediu nominal brut în județul Iași a fost de 5560 lei (+9,6%
față de luna februarie 2020), iar cel mediu net de 3416 lei (+9,8% față de luna februarie 2020); comparativ cu luna anterioară, respectiv ianuarie 2021, s-a înregistrat o scădere atât a câștigului net cu 1,3% cât și a celui brut cu 0,9%.

Față de media pe țară, câștigul salarial mediu net din județul Iași, realizat în luna februarie 2021, a fost mai mare cu 1,5%. Pe grupe mari de activități, evoluția câștigului salarial mediu nominal net în luna februarie 2021 comparativ cu februarie 2020, respectiv ianuarie 2021, se prezintă după cum urmează:

Indicele câștigului salarial real pentru luna februarie 2021 față de luna februarie 2020, calculat ca
raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, în județul Iași a fost de
109,8%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a salariului a crescut cu 6,4%.